Siirry sivun sisältöön

Työkyvyn tuki perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Terveydenhuollossa on erilaisia rooleja ja painotuksia sairauden selvittämisessä ja hoidossa sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa, tuessa ja kuntoutuksessa.

Perusterveydenhuolto sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Perusterveydenhuollossa oireet ja sairaudet näyttäytyvät usein yhteisvaikutuksina terveydentilaan, ja niiden haittaa pyritään resurssien puitteissa vähentämään. Perusterveydenhuollon osaamista työkyvyn arvioinnissa ja tukemisessa tulisi tukea, jotta arviointi ja tukeminen tapahtuisivat ajoissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa henkilön voi ohjata työkyvyn tuen tiimin – tai verkoston palveluihin. Hyvä toimintatapa on, että työkyvyn tukitoimien jatkojen osalta henkilö ohjataan työterveyshuoltoon, jos hän on työterveyshuollon piirissä.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoa vaativien tilanteiden osalta erikoissairaanhoidossa työkyvyn tukeen liittyvät asiat toteutuvat yleensä, kun kyseessä on erikoisalaan liittyvä sairaus tai vaikeahoitoinen krooninen sairaus. Erikoissairaanhoidossa työkyvyn arvioinnin tarve saattaa jäädä katveeseen keskityttäessä sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Tällöin voi hyödyntää esimerkiksi terveyssosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista. Hyvä toimintatapa on, että erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tarvittaessa lyhyt sairausloma ja työkyvyn tukitoimien jatkojen osalta henkilö ohjataan työterveyshuoltoon, jos hän on työterveyshuollon piirissä ja tällöin erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tarvittaessa lyhyt sairausloma. Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä kehitetään kaikilla hyvinvointialueilla.

Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden tulee osallistua työkyvyn arviointiin ja tukitoimien käynnistykseen. Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on työkyvyn tukeminen, ja siellä on osaamista työkyvyn tukemisesta yhteistyössä useiden toimijoiden ja usein myös työpaikan kanssa. Henkilöä on hyvä informoida työterveyshuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Päivitetty 27.8.2021