Siirry sivun sisältöön

Apuvälineen käyttökuntoisuuden tarkastus

Käyttökuntoisuuden systemaattisella tarkastuksella varmistetaan sekä uuden että kierrätetyn apuvälineen turvallinen käyttö.

Terveydenhuollon toimintayksikkö vastaa siitä, että asiakas on saanut hänelle parhaiten soveltuvan apuvälineen käyttöönsä. Ennen apuvälineen luovuttamista tulee tarkistaa, että se on käyttökunnossa. Luovutustilanteessa varmistetaan, että asiakas saa riittävän käytönohjauksen, ohjeet käyttökuntoisuuden varmistamisesta ja kirjalliset apuvälineen käyttöohjeet.

Uuden apuvälineen vastaanottotarkastus

Laitteiden vastaanottotarkistukset tehdään valmistajan antamien tietojen ja ohjeiden mukaan. Vastaanottotarkastuksella varmistetaan, että laitteessa on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja että mukana on käyttöohje. Samalla varmistetaan apuvälineen luovutus siinä kunnossa, jossa valmistaja on tarkoittanut sitä käytettävän.

Uuden apuvälineen vastaanoton yhteydessä

  • tarkistetaan valmistukseen ja käyttöön liittyvät laitekohtaiset standardin mukaiset olennaiset merkinnät lääkinnällisistä laitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti, MD-asetus.

  • tarkistetaan, että apuvälineen mukana on toimitettu käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi tai siten kuin sopimuksessa on määritetty.

  • kirjataan apuväline organisaation apuvälineiden rekisteri- tai seurantajärjestelmään huomioiden, että eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista annetun lain (629/2010) jäljitettävyyden edellytykset täyttyvät.

  • Sähköisten apuvälineiden vastaanottotarkastukset suoritetaan standardin SFS-EN 62353 mukaisesti. Mittaustulokset tulee tallentaa laitteen koko elinkaaren ajaksi. Tarkastuksia voivat suorittaa asiaan perehdytetyt työntekijät yksikön virallisen sähkötöiden johtajan valvonnassa.

Mikäli palvelu ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta, tulee terveydenhuollon toimintayksikön varmentaa, että työn suorittajalla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.

Käytöstä palautuneen apuvälineen tarkastus ennen uutta käyttöönottoa

Apuvälineelle suoritetaan tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen sen uutta käyttöönottoa. Tarkoituksena on varmistaa, että apuväline on loppukäyttäjälle luovutettaessa siinä kunnossa, jossa valmistaja on tarkoittanut sitä käytettävän ja että apuvälineen turvallinen käyttö mahdollistuu.

Apuvälineen tarkastuksessa varmistetaan

  • laitteen käyttöohjeet

  • laitteen toimivuus, eheys ja suorituskykyominaisuudet

  • valmistukseen ja käyttöön liittyvät laitekohtaiset oleelliset standardin mukaiset merkinnät

  • sähköisten apuvälineiden tarkastus kuten vastaanottotarkastuksessa.

Päivitetty 28.2.2024