Siirry sivun sisältöön

Työkyvyn tuki työssä oleville, joilla ei ole työterveyshuoltoa

Keskity asiakkaan jäljellä olevaan työkykyyn ja ohjaa työkyvyn tukea tarvitseva asiakas herkästi ja ajoissa työkyvyn tuen piiriin.

Yrittäjistä vain noin joka viidennellä on työterveyshuoltosopimus, valtaosalla ei siis ole työterveyshuoltoa. Heidän työkykyynsä liittyvät asiat hoidetaan perusterveydenhuollossa, eli terveyskeskuspalveluna. Terveyskeskuslääkäri on keskeinen toimija tämän asiakasryhmän osalta.

Työterveyshuollon ulkopuolella olevien työssäkäyvien asiakkaiden työkyvyn tuen jatkoselvittelijöitä ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkäri, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja sekä muissa tilanteissa Kela tai TE-palvelut. Näiden asiakkaiden kohdalla on tärkeää tunnistaa mahdollinen laaja-alaisempi työkyvyn arvioinnin ja tuen tarve ja miettiä myös kuntoutustutkimuspoliklinikan palveluja.

Työssä ja työuralla voi olla katkoja, jolloin apua saa TE-toimiston asiantuntijalta. TE- toimisto palvelee myös työssä olevia.

Päivitetty 12.1.2024