Siirry sivun sisältöön

Apuvälineen sovitus, kokeilu ja valinta

Apuvälineen valinta tehdään yhteisymmärryksessä apuvälineen käyttäjän kanssa. Tavoitteena on löytää käyttäjän tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva apuväline.

Apuvälineen sovitus ja kokeilu

Sovituksen ja kokeilun tavoitteena on löytää apuvälineen käyttäjän tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva apuväline. Apuvälinemalleja tulee olla riittävästi kokeiltavaksi ja apuväline on säädettävä jo kokeiluihin käyttäjän tarpeisiin soveltuvaksi.

Tavallisimpien apuvälineiden kohdalla riittää usein, että niitä sovitetaan ja kokeillaan siinä terveydenhuollon yksikössä, missä apuvälinepalvelu toteutuu. Vaativampia apuvälineitä voi olla tarpeen kokeilla pidempään ja niissä toimintaympäristöissä, joissa apuvälinettä suunnitellaan käytettävän, esimerkiksi kotona, koulussa tai työpaikalla.

Apuvälineen valinta

Apuvälineen valinta tulee tehdä yhteisymmärryksessä apuvälineen käyttäjän tai tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Ennen apuvälineen valintaa apuvälineen käyttäjälle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista ymmärrettävällä tavalla.

Apuvälineen valintaan vaikuttavat monet käyttäjään, käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvät tekijät. Joskus valitun apuvälineen ominaisuudet eivät tue kaikkia käyttäjän tarpeita yhtä hyvin. Esimerkiksi apuvälineen turvallisen käytön varmistaminen on tärkeä valintaa ohjaava tekijä ja sillä on vaikutusta apuvälineen valintaan.

Asiantuntijan tulee kirjata valinnan perusteet erityisen tarkkaan, jos joudutaan tekemään kompromisseja tai jos käyttäjän kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen valinnasta.

Jossain tilanteessa apuvälineen käyttäjä voi tarvita kaksi samaan käyttöön tarkoitettua apuvälinettä. Tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, jos käyttäjälleen välttämättömän apuvälineen siirtäminen on hankalaa toimintaympäristön muuttuessa päivän aikana esimerkiksi päiväkodin ja kodin välillä.

Päivitetty 10.5.2022