Siirry sivun sisältöön

Työkyvyn tukeminen eri vaiheissa

Työkykyä tuetaan eri tavoilla eri tilanteissa olevien asiakkaiden kohdalla.

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riski

Työkyky alentunut (osatyökykyinen)

Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE/ työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/työeläkelaitokset, Kela, vakuutusyhtiöt, järjestöjen toiminta).

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Sovi koordinoiva taho työllistymisen tukitoimenpiteille (Työkykykoordinaattori, TE/ työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/työkyvyn tuen tiimi, Kela, järjestöjen palvelut).

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Tarkista, että edellisissä sarakkeissa olevat asiat on hoidettu.

Käynnistä monialaisen kuntoutuksen suunnittelu kuntoutustutkimusyksikön tai Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelun (TYP) kanssa.

Sopikaa työhön paluun tukiprosessiin osallistuvien rooleista ja vastuusta (Kela, työeläkelaitokset, TYP, TE/työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/ työkyvyn tuen tiimi, erikoissairaanhoito).

Työttömyyden pitkittyessä huomioi erityisesti asiakkaat, joilla työkyky on sairauksien seurauksena alentunut pysyvästi.

Muista asiakkaan toimeentulo ja etuuksien yhteensovittaminen koko ajan!

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Sosiaalis-ammatillista kuntoutusta ja tukea tarjoavat tälle kohderyhmälle useat hankkeet (esim. ESR, STEA)

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riski

Työkyky alentunut (osatyökykyinen)

Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE/työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/työkyvyn tuen tiimi, työeläkelaitokset, Kela, vakuutusyhtiö, järjestöjen toiminta).

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista. 

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE/työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/työkyvyn tuen tiimi, työeläkelaitokset, Kela, vakuutusyhtiöt, järjestöjen toiminta).

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Tarkista, että edellisissä sarakkeissa olevat asiat on hoidettu.

Käynnistä monialaisen kuntoutuksen suunnittelu kuntoutustutkimusyksikön kanssa.

Sopikaa työhön paluun tukiprosessiin osallistuvien rooleista ja vastuusta (Kela, työeläkelaitokset, TYP, TE/työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus/työkyvyn tuen tiimi, erikoissairaanhoito).

Muista asiakkaan toimeentulo ja etuuksien yhteensovittaminen koko ajan!

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Erikseen on säädetty, että työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riski

Työkyky alentunut (osatyökykyinen)

Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen ammatillinen tilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Ole herkästi yhteydessä työterveyshuoltoon ja käynnistä yhteistyö (työpaikan työkyvyn tukitoimet).

Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät.

Selvitä, millainen ammatillinen tilanne asiakkaalla on.

Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve.

Käynnistä kuntoutuksen suunnittelu ja kuntoutustoimet.

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa (kuntoutus, sairauspoissaolot, työjärjestelyt).

Käynnistä yhteistyö työterveyshuollon kanssa työhön paluun tukitoimissa ja ammatillisessa kuntoutuksessa.

Sopikaa työhön paluun tukiprosessin aikaisista rooleista ja vastuusta (työterveyshuolto, sote-keskus / perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työpaikka, kuntoutustoimijat, työeläkelaitos, Kela, vakuutusyhtiö)

Hyödynnä moniammatillisuutta, myös sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.

Työterveyshuollon tuki työttömyyden uhatessa ja irtisanotuille. Katso kappale 6 Työkyvyn tukitiedon siirto työterveyshuollosta peruspalveluihin.

Hyvät käytännöt ja toimintamallit (ttl.fi)

Osallistu yhteistyöhön!

Päivitetty 12.1.2024