Siirry sivun sisältöön

Sosiaalitoimen järjestämisvastuu apuvälinepalveluista

Sosiaalitoimen vammaispalvelut voi myöntää taloudellista tukea henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta

Apuvälinepalveluiden järjestämisvastuu jakautuu monen eri toimijan kesken. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaiset taloudelliset tukitoimet liittyvät asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin.

Lain (380/1987) 9 §:n mukaan sosiaalitoimen on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Sosiaalitoimi voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Sosiaalitoimen kautta voidaan korvata vammaiselle henkilölle kokonaan tai osittain muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset silloin, kun hän tarvitsee niitä liikkumiseen, viestintään tai päivittäisiin toimintoihin kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Välineet ovat niin sanottuja tavallisia käyttövälineitä, mutta vammaiselle henkilölle välttämättömiä apuvälineitä päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi. Korvattavia välineitä voivat olla esimerkiksi auto ja autoilun apuvälineet tai kodinkoneet ja vapaa-ajan välineet yksilöllisesti arvioiduissa tilanteissa. Vakiomalliseen välineeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.

Päivitetty 5.3.2024