Siirry sivun sisältöön

Miten tuen työikäisen omaa toimijuutta?

Keskustele asiakkaan kanssa hänen voimavaroistaan ja motivaatiostaan.

Pohdi asiakkaasi kanssa:

  • Mitä asiakas voi tehdä itse?

  • Mitkä asiat edistävät hänen kuntoutumistaan?

  • Mitkä asiat estävät työelämään paluuta?

Asiakkaasi on paras asiantuntija omaan tilanteeseensa vaikuttavien tekijöiden kuvaamisessa. Keskustele asiakkaasi kanssa,

  • mitkä asiat edistävät ja vaikeuttavat työelämään osallistumista

  • miten hän kokee terveyteen tai toimintakykyyn liittyvien ongelmien vaikeuttavan työelämässä

  • hänen työmotivaatiostaan ja työhaluistaan

  • hänen elämäntilanteeseensa ja toimeentuloonsa liittyvistä asioista.

Miettikää yhdessä, voiko työkykyä parantaa lisäämällä ammattitaitoon liittyvää osaamista tai mikä voisi vahvistaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista työkykyä. Voimista asiakkaasi voimavaroja ja pystyvyyden tunnetta.

Seuraavista linkeistä voi olla hyötyä asiakkaallesi, kun hän miettii tavoitteitaan.

Päivitetty 12.1.2024