Kuntoutusprosessin seuranta ja arviointi

Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on varmistaa asiakkaan kuntoutumisen eteneminen laadittujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

​​​

Seurannasta sopiminen

Toimeksianto seurannasta voi tulla kuntoutusohjaajalle moniammatilliselta työryhmältä tai asiakkaan kuntoutumiseen liittyvältä verkostolta. Näin turvataan kuntoutumisprosessin jatkuminen ja vältetään asiakkaan putoaminen palvelujärjestelmästä

  • ​asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan nimetään ja kirjataan seurannasta ja arvioinnista vastaava taho sekä seurannan kesto
  • asiakasta informoidaan, mihin voi olla tarvittaessa yhteydessä

Seurannan kesto voi olla ennalta sovittua, tarpeenmukaista ja/tai elinikäistä. ​

Kuntoutusohjaajan tehtävät

  • varmistaa asiakkaan kuntoutusprosessin etenemistä
  • seurata kuntoutusuunnitelman toteutumista
  • arvioida tavoitteiden saavuttamista
  • huolehtia tarvittaessa suunnitelmien päivittämisestä tai tarkentamisesta
  • toimia yhteyshenkilönä asiakkaan sote-verkoston ja muun yhteistyöverkoston välillä

Seuranta ja arviointi kuuluu kaikkien ikäryh​mien​ kuntoutusohjaukseen.

Lue lisää:


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019