Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusprosessin seuranta ja arviointi

Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on varmistaa asiakkaan kuntoutumisen eteneminen laadittujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

Seurannasta sopiminen

Toimeksianto seurannasta voi tulla kuntoutusohjaajalle moniammatilliselta työryhmältä tai asiakkaan kuntoutumiseen liittyvältä verkostolta. Näin turvataan kuntoutumisprosessin jatkuminen ja vältetään asiakkaan putoaminen palvelujärjestelmästä

  • asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan nimetään ja kirjataan seurannasta ja arvioinnista vastaava taho sekä seurannan kesto

  • asiakasta informoidaan, mihin voi olla tarvittaessa yhteydessä.

Seurannan kesto voi olla ennalta sovittua, tarpeenmukaista ja/tai elinikäistä.

Kuntoutusohjaajan tehtävät

  • varmistaa asiakkaan kuntoutusprosessin etenemistä

  • seurata kuntoutusuunnitelman toteutumista

  • arvioida tavoitteiden saavuttamista

  • huolehtia tarvittaessa suunnitelmien päivittämisestä tai tarkentamisesta

  • toimia yhteyshenkilönä asiakkaan sote-verkoston ja muun yhteistyöverkoston välillä.

Seuranta ja arviointi kuuluu kaikkien ikäryhmien kuntoutusohjaukseen.

Päivitetty 20.9.2019