Siirry sivun sisältöön

Kuntoutustarpeen havaitseminen

Kuntoutustarpeen voi tuoda esiin kuntoutuja, hänen perheensä ja läheisensä tai häntä hoitava ammattilainen.

Kuntoutuja voi ottaa puheeksi kuntoutuspalveluiden tarpeen esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai kuntoutustyöntekijän tapaamisessa. Tarve voi tulla esiin myös esimerkiksi läheisten huolena tai ammattilaisen tunnistamana.

Kuntoutustarpeen oikea-aikainen havaitseminen edellyttää vahvaa ammattitaitoa ja asiakkaan kuulemista. Kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä kuntoutujan, hänen läheistensä, lääkärin ja moniammatillisen työryhmän kesken.

Toimintakyvyn arvio kuntoutuksen perustana

Kuntoutuksen suunnittelussa arvioidaan kuntoutujan toimintakykyä yksilöllinen elämäntilanne ja ympäristö huomioiden.

Kuntoutuksen alkuvaiheessa arvioinnissa korostuu usein terveydentilan sekä elinjärjestelmien toimintojen ja kehon rakenteen muutosten vaikutukset toimintakykyyn. Toimintakyvyn arvioinnissa selvitetään aina laaja-alaisesti kuntoutujan suoriutumista ja osallistumista ympäristötekijät huomioiden.

ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO 2001) on kansainvälisesti käytetty viitekehys toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kuvaamiseen. Sen avulla voidaan luoda yksilöllinen kuvaus kuntoutujan toimintakyvystä ja seurata siinä tapahtuvia muutoksia kuntoutusprosessin eri vaiheissa.

Toimintakyvyn arvioinnissa tulee huomioida toimintakykyä laaja-alaisesti. Arvioinnissa voi hyödyntää ICF-luokituksen Suoritukset ja osallistuminen osa-alueita:

 • oppiminen ja tiedon soveltaminen

 • yleisluontoiset tehtävät ja vaateet

 • kommunikointi

 • liikkuminen

 • itsestä huolehtiminen

 • kotielämä

 • henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

 • keskeiset elämänalueet

 • yhteisöllinen-, sosiaalinen- ja kansalaiselämä.

Tee näin

 • Varaa kuntoutustarpeen arviointiin rauhallinen ympäristö ja riittävästi aikaa.

 • Kuuntele ja kuule kuntoutujan ja hänen läheistensä kuvaus arjen toimintakyvystä sekä tarpeista ja toiveista.

 • Käytä tilanteeseen soveltuvia toimintakyvyn arviointimenetelmiä.

 • Tee yhteenveto toimintakyvyn nykytilasta vuorovaikutuksessa kuntoutujan, hänen läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa.

 • Huomioi, että toimintakyvyn rajoite ennustaa palvelujen tarvetta ja myös kuntoutujan omaa halua saada palveluita.

Päivitetty 13.2.2024