Toimintakyvyn, kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi

Toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on saada kuvaus asiakkaan toimintakyvystä ja siinä esiintyvistä ongelmista ja vahvuuksista, joiden pohjalta määritellään kuntoutus- ja palvelutarve.​

​​​​

Toimintakyvyn arviointi

Kuntoutusohjauksessa asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ICF-viitekehyksessä. Asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan laaja-alaisesti huomioiden erityisesti hänen yksilö- ja ympäristötekijänsä.

Toimintakyvyn arvioinnissa painottuvat ICF:n suoritukset ja osallistuminen –osa-alueet.

Arvioinnissa huomioidaan sekä asiakkaan vahvuudet että hänen toimintakykyään rajoittavat tekijät. ​Asiakkaan toimintakykyä voivat rajoittaa esimerkiksi

  • puuttuvat apuvälineet
  • esteellinen ympäristö
  • puuttuvat tukimuodot ja palvelut

Yksilö- ja ympäristötekijöiden vaikutukset asiakkaiden toimintakykyyn voivat olla erilaisia, vaikka heillä olisi sama diagnoosi tai vamma.​​

Vastaanotolla tapahtuvan toimintakyvyn arvioinnin ohella kuntoutusohjaukselle ominainen työmuoto on asiakkaan elinympäristöön jalkautuminen. Toimintakyvyn ja elinympäristön muutostarpeen arviointia toteutetaan esimerkiksi ko​tona, päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla.​

Kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi

Moniammatillisen työryhmän jäsenenä kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaa​n ja hänen läheistensä kanssa tarvittavien kuntoutus- ja muiden palveluiden sekä tukimuotojen tarpeen ja soveltuvat palveluntuottajat.

Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon

  • toimintakyvyn arvioinnin esiintuomat ongelmat​
  • asiakkaan vahvuudet, jotka tukevat hänen kuntoutumistaan ja pärjäämistään.

Apuvälinetarpeen arviointi

Toimintakyvyn arviointiin voi sisältyä apuvälinetarpeen arviointi, joka käynnistää tarvittaessa apuvälineprosessin.

Lue lisää:

Apuvälin​epalvelun prosessi


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019