Toimintakyvyn, kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi

Toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on saada kuvaus asiakkaan toimintakyvystä ja siinä esiintyvistä ongelmista ja vahvuuksista, joiden pohjalta määritellään kuntoutus- ja palvelutarve.​

Haitarin otsikkotaso2
Toimintakyvyn arviointi

Kuntoutusohjauksessa asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ICF-viitekehyksessä. Asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan laaja-alaisesti huomioiden erityisesti hänen yksilö- ja ympäristötekijänsä.

Toimintakyvyn arvioinnissa painottuvat ICF:n suoritukset ja osallistuminen –osa-alueet.

Arvioinnissa huomioidaan sekä asiakkaan vahvuudet että hänen toimintakykyään rajoittavat tekijät. Asiakkaan toimintakykyä voivat rajoittaa esimerkiksi

  • puuttuvat apuvälineet
  • esteellinen ympäristö
  • puuttuvat tukimuodot ja palvelut

Yksilö- ja ympäristötekijöiden vaikutukset asiakkaiden toimintakykyyn voivat olla erilaisia, vaikka heillä olisi sama diagnoosi tai vamma.

Vastaanotolla tapahtuvan toimintakyvyn arvioinnin ohella kuntoutusohjaukselle ominainen työmuoto on asiakkaan elinympäristöön jalkautuminen. Toimintakyvyn ja elinympäristön muutostarpeen arviointia toteutetaan esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla.

Kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi

Moniammatillisen työryhmän jäsenenä kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tarvittavien kuntoutus- ja muiden palveluiden sekä tukimuotojen tarpeen ja soveltuvat palveluntuottajat.

Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon

  • toimintakyvyn arvioinnin esiintuomat ongelmat
  • asiakkaan vahvuudet, jotka tukevat hänen kuntoutumistaan ja pärjäämistään.
Apuvälinetarpeen arviointi

Toimintakyvyn arviointiin voi sisältyä apuvälinetarpeen arviointi, joka käynnistää tarvittaessa apuvälineprosessin.

 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019