Siirry sivun sisältöön

Apuvälineiden rekisteröinti

Käytössä olevista, edelleen luovutetuista tai muutoin hallinnassa olevista apuvälineistä tulee pitää asianmukaista luetteloa sisältäen apuvälineen huoltohistorian ja jäljitettävyyden.

Terveydenhuollon toimintayksikön hankkimat apuvälineet tulee kirjata rekisterijärjestelmään SFS-EN ISO 9999-luokitusta käyttäen. Eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista annetun lain (629/2010) mukaan ammattimaisen käyttäjän tulee pitää asianmukaista luetteloa käytössään olevista, edelleen luovuttamistaan tai muutoin hallinnassa olevista apuvälineistä.

Rekisteri- / seurantajärjestelmään tulee myös kirjata apuvälineen huoltohistoria ja järjestelmän tulee mahdollistaa apuvälineiden jäljitettävyys. Esimerkiksi vaaratilanneilmoituksen seurauksena saattaa tulla tarve korjauttaa tai poistaa käytöstä kaikki tietyn merkkiset apuvälineet.

Terveydenhuollon hankkimat apuvälineet jäävät toimintayksikön apuvälinerekisteriin, vaikka vakuutusyhtiö korvaa niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Nämä apuvälineet suositellaan rekisteröitäväksi niin, että ne voidaan tarvittaessa eritellä muista toimintayksikön hankkimista apuvälineistä.

Päivitetty 10.5.2022