Siirry sivun sisältöön

Apuvälinepalveluiden maksut ja kustannukset

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat käyttäjälle maksuttomia. Apuvälinekuljetuksen järjestämisestä ja vastuusta sovitaan yksilöllisen tilanteen mukaan.

Apuvälinepalvelun asiakasmaksut

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat käyttäjälle maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan. Vakuutusyhtiö korvaa apuvälinepalvelun asiakasmaksut silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (460/2016), potilasvakuutuslain (948/2019) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista.

Apuvälinepalveluun liittyvistä terveydenhuoltoalan ammattilaisen käynneistä terveydenhuollon yksikössä, asiakkaan kotona tai esimerkiksi apuvälinetoimittajan tiloissa, ei peritä asiakasmaksua.

Apuvälineiden korjaukseen ja huoltoon liittyvät käynnit ja palvelut ovat apuvälineen käyttäjälle maksuttomia. Maksuttomuus koskee apuvälineitä, jotka on luovutettu käyttöön yksilöllisen apuvälinetarpeen arvioinnin perusteella. Julkinen terveydenhuolto ei korvaa asiakkaan omatoimisesti tai yksityisen palveluntuottajan kehotuksesta hankkimia apuvälineitä jälkikäteen.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta erikoissairaanhoidon avohoidon vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä asiakasmaksulain (734/1992) mukainen sakkomaksu. Syy peruuttamatta jättämiseen on selvitettävä ennen maksun perimistä. Maksua ei saa periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Matkakustannukset apuvälinepalveluihin

Apuvälineen tarvitsijalle tai käyttäjälle voi syntyä kuluja apuvälinepalveluun liittyvistä matkoista. Kela maksaa korvauksia matkakustannuksista, jotka syntyvät tarpeellisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluun liittyvistä asiakkaan matkoista hänen asioidessaan julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelua järjestävässä toimintayksikössä. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi matkan tarpeellisuuden ja tarpeellisen kulkuneuvon matkalle.

Kela korvaa matkasta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset myös silloin, kun julkinen terveydenhuolto on antanut asiakkaalle maksusitoumuksen muuhun valmistus-, huolto- tai välityspaikkaan sairaudenhoitoon kuuluvan apuvälineen hankkimiseksi.

Vakuutusyhtiöt voivat korvata vakuutusyhtiöiden asiakkaille matkakustannukset apuvälinepalveluihin.

Apuvälineiden kuljetuskustannukset

Apuvälinepalveluun liittyvä apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin, kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin eikä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Kuljetuksen järjestämisestä ja vastuusta sovitaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden, esimerkiksi sähkösäätöisen sängyn, kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista vastaa terveydenhuollon toimintayksikkö.

Muuttoon liittyvä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen kuljettaminen ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat apuvälineen käyttäjän vastuulle.

Kela ei korvaa apuvälineen kuljetus- tai postikuluja. Vakuutusyhtiöt voivat korvata apuvälineen kuljetuskustannukset vakuutusyhtiöiden asiakkaille.

Päivitetty 10.5.2022