Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusohjauksen muu asiakastyö

Kuntoutusohjauksen kirjaaminen, kehittämistyö ja tulevien ammattilaisten ohjaaminen ovat osa kuntoutusohjauksen tehtäviä.

Kuntoutusohjaaja kirjaa toteutuneen kuntoutusohjauksen rakenteisesti potilastietojärjestelmään organisaation ohjeiden mukaisesti. Näin tieto kuntoutusohjauksesta on saatavilla sekä asiakkaalle että hänen asioitaan hoitaville ammattilaisille.

Kuntoutusohjaaja laatii tarvittaessa suosituksia ja lausuntoja asiakkaan hakemusten liitteiksi. Kuntoutusohjaan työhön kuuluu myös tilastointi ja laskutus toteutuneesta kuntoutusohjauksesta ohjeiden mukaisesti.

Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana moniammatillisissa ja monialaisissa työryhmissä erikoissairaanhoidon sisällä ja sen ulkopuolella.

Kuntoutusohjaaja on kuntoutusjärjestelmän ja -palveluiden asiantuntija, jota eri tahot tarvittaessa voivat konsultoida.

Opetus, koulutus ja kehittäminen kuuluvat kuntoutusohjauksen tehtäviin. Ne voivat olla paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä.

Opetustyö ja kehittäminen on:

  • uuden työntekijän perehdyttämistä

  • asiantuntijana toimimista eri työryhmissä

  • opiskelijoiden ohjausta

  • ammattilaisten koulutusten järjestämistä

  • luennoitsijana toimimista

  • kehittämistehtäviin ja –hankkeisiin osallistumista.

Kuntoutusohjaajalla on velvollisuus oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen.

Päivitetty 14.2.2024