Siirry sivun sisältöön

Apuvälinepalvelut kotimaassa muuttavalle tai vieraspaikkakuntalaiselle

Muuttaminen toiselle paikkakunnalle vaikuttaa apuvälineiden omistukseen ja järjestämisvastuuseen.

Kotimaassa eri paikkakunnalle muuttavan apuvälinepalvelut

Apuvälineen käyttäjän muuttaessa toiselle paikkakunnalle hänen käytössään olevat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, joita hän tulee tarvitsemaan uudessa asuinkunnassaan, muuttavat hänen mukanaan ja siirtyvät uuden kotikunnan apuvälineistä vastaavan tahon omaisuudeksi korvauksetta. Myös apuvälineiden huolto- ja korjausvastuu siirtyy apuvälineiden uudelle omistajataholle.

Apuvälineen käyttäjän tulee ilmoittaa kotikuntansa vaihdosta apuvälineen luovuttaneelle taholle, jotta tämä voi antaa tiedot siirtyvistä apuvälineistä asiakkaan uuden kotikunnan apuvälineistä vastaavalle taholle ja voi merkitä siirtyvät apuvälineet poistetuiksi. Apuvälineen lainaustositteessa tulee mainita edellä mainitusta käytännöstä. Tarvittaessa uuden kotikunnan apuvälineistä vastaava taho, saatuaan tiedon muutosta, ilmoittaa siitä apuvälineen luovuttaneelle taholle.

Apuvälineen käyttäjä vastaa itse kaikista apuvälineiden muuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Apuvälinepalvelut vieraspaikkakuntalaiselle

Hyvinvointialueen terveysaseman tai apuvälinekeskuksen tulee antaa tilapäisesti hyvinvointialueella vierailevalle apuvälineitä käyttöön kiireellisen hoidon yhteydessä.

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan

  • äkillistä sairastumista

  • tapaturman aiheuttamaa vammaa

  • pitkäaikaissairauden vaikeutumista

  • toimintakyvyn alenemista, mikä edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Esimerkiksi tarvittaessa ensiaputilanteessa luovutetaan käyttöön kyynärsauvat.

Jos apuvälineen käyttäjän jatkuvasti käytössä oleva apuväline, esimerkiksi pyörätuoli tai sähköpyörätuoli, rikkoutuu vieraalla paikkakunnalla, suositellaan, että paikkakunnan apuvälineyksikkö auttaa sellaisessa apuvälineen korjauksessa, joka ei voi odottaa henkilön paluuta takaisin kotipaikkakunnalle. Tarkoituksena on, että henkilö voi joko jatkaa turvallisesti oleskelua vieraalla paikkakunnalla alkuperäisen suunnitelman mukaan tai hän voi palata turvallisesti kotikuntaansa. Apuvälineyksikkö tekee tapauskohtaisesti arvion siitä, mikä on kussakin tilanteessa välttämätöntä apuvälineen korjaamista. Palvelujen saajan hyvinvointialue on velvollinen kustantamaan palvelusta aiheutuvat kulut.

Tilapäisesti tarvittavien apuvälineiden vuokrausta voi myös tiedustella apuvälineitä myyvistä liikkeistä.

Henkilö voi asua muualla kuin laitoksessa, tai oleskella säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella

  • opiskelun

  • työn

  • vapaa-ajan vieton

  • lähiomaisen tai muun läheisen asumisen

  • muun vastaavan syyn vuoksi.

Jos hän ei käytä terveydenhuollon valinnanvapautta, mutta haluaa että hänen tarvitsemansa apuvälinepalvelut toteutetaan oleskelupaikkakunnalla, on hänen otettava yhteyttä hyvinvointialueensa apuvälinepalveluun apuvälineiden järjestämiseksi.

Kuntoutus-/ hoitosuunnitelman mukaisten apuvälinepalveluiden toteutusta varten omalta hyvinvointialueelta tarvitaan maksusitoumus tai suostumus apuvälinepalveluiden järjestämiseen asuinpaikkakunnan käytäntöjen mukaisesti. Toteuttamisesta sovitaan oleskelupaikkakunnan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon apuvälineyksikön kanssa. Apuvälineyksikkö voi tuottaa palvelut valitsemallaan tavalla joko itse tai ostopalveluna.

Lapselle voidaan luovuttaa sama apuväline kahteen eri kotiin, mikäli lapsen vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, heillä on yhteishuoltajuus ja apuvälineen kuljettaminen on hankalaa asuntojen välillä.

Päivitetty 18.11.2022