Siirry sivun sisältöön

Monialainen verkosto työkyvyn tukemisessa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuki on jakautunut useille eri toimijoille, mikä monimutkaistaa jatkohoidon, kuntoutuksen, työssä jatkamisen ja työllistymisen suunnittelua.

Jos olet neuvoton jatkoon ohjaamisen suhteen, muista että apua voi kysyä eikä asioita tarvitse osata ratkaista itse.

Työikäisen työkykyä tukeva toimijoita ovat esimerkiksi

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat

  • Työkyvyn tuen tiimit

  • Kela

  • Vakuutuslaitokset

  • Työpaikan toimijat

  • TE- ja työllisyyspalvelut

  • Koulutuspalveluiden toimijat

  • Yhteispalveluiden toimijat, esimerkiksi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP

  • Kolmannen sektorin toimijat kuten yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt.

Osana verkostoa

Työhön palaaminen ja/tai työllistyminen on usein monivaiheinen prosessi, joten siinä edistyminen voi edellyttää erilaisia tukitoimia ja toimijoita.

Työkykykoordinaattorilla ja muilla työkyvyn tuen ammattilaisilla, kuten sosiaalityöntekijöillä, kuntoutusohjaajilla ja fysioterapeuteilla, on välineitä ja valmiuksia, joiden avulla osatyökykyisen kanssa yhdessä työskentelemällä on mahdollisuus löytää ratkaisuja työelämään pääsemiseen tai työssä jatkamiseen.

Myös lääkärien tulisi miettiä uusia tapoja olla asiantuntijoina käytettävissä näissä työkyvyn ja työllistymisen tuen prosesseissa, jotta asiakkaan kuntoutuminen voisi edetä myös hallinto- ja organisaatiorajojen yli liikuttaessa eikä terveydenhuollon oma vastuu asiakkuudesta katkeaisi.

Päivitetty 12.1.2024