Siirry sivun sisältöön

Apuvälinepalveluiden lainsäädäntö ja suositukset

Apuvälinepalveluista säädetään useassa eri laissa ja toimintaa ohjataan suosituksilla.

Tälle sivulle on kerätty apuvälinepalveluita koskevat keskeisimmät lait ja suositukset. Lait ja asetukset löytyvät kokonaisuudessaan FINLEX-säädöstietopankista kohdasta Ajantasainen lainsäädäntö.

Kaikkien apuvälinepalvelujen taustalla vaikuttavat

Apuvälinepalveluiden laatua varmistaa laatusuositus.

Terveydenhuollon järjestämiä apuvälinepalveluja määräävät useat lait.

Sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon apuvälinepalveluiden taustalla on lakeja ja asetuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalvelujen maksuista, hankintatavoista ja hoitoon pääsystä määräävät erinäiset lait ja asetukset.

Opetustoimen apuvälinepalveluista säätää perusopetuslaki.

Vakuutuslainsäädännön mukaisia apuvälinepalveluja sääntelevät useat eri lait.

Apuvälinepalvelujen piirissä työskenteleviä ohjaavat eri lait.

Päivitetty 5.3.2024