Siirry sivun sisältöön

Milloin työkyvyn tukitoimet kannattaa käynnistää?

Työkyvyn tukitoimet on käynnistettävä mahdollisimman varhain.

Kun terveydenhuollossa havaitaan työkykyyn liittyviä ongelmia, esimerkiksi sairaus tai poissaolon tarve, tulee miettiä myös tarvittavat työkyvyn tukitoimet. Riippumatta siitä jatkuuko hoito ja hoidon seuranta terveydenhuollossa, käynnistetään samalla työkyvyn tukitoimet, joko terveydenhuollon omana toimintana tai ohjaamalla asiakas muihin palveluihin.

Työkyvyttömyyttä, sen pitkittymistä ja vaikeutumista voidaan ehkäistä muun muassa

  • työkyvyn tuen tarpeen varhaisella tunnistamisella

  • hoidolla

  • kuntoutuksella

  • työhön paluun ja/tai työllistymisen tuella.

Työkyvyn tuen toimet tulee aloittaa mahdollisimman varhain, jotta työkyvyttömyyden pitkittymisen uhkaan voidaan puuttua ajoissa. Työkyvyn tuen tunnistamiseen ja tukitoimien käynnistämiseen tarvitaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden panosta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Työterveyshuollolla on erilaisia keinoja tukea työkykyä yhteistyössä työpaikan kanssa. Yhteistyö terveydenhuollon, työpaikan ja muiden toimijoiden, kuten Kelan, työeläkelaitosten, TE-palveluiden ja kuntoutuksen palveluntuottajien, kesken onkin välttämätöntä tavoitteelliselle työkyvyttömyyden ehkäisylle. Työterveyshuolto voi tukea työkykyä myös työttömyyden uhatessa.

Päivitetty 8.12.2023