Asiakkuuden alku kuntoutusohjauksessa

Kuntoutusohjausprosessin käynnistää asiakkaan tarve kuntoutukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Taustalla voi olla merkittävä toimintakykypulma tai koordinoinnin, verkostotyön ja/tai seurannan tarve. ​​

​​​

Kuka havaitsee tarpeen?

Kuntoutusohjauksen tarpeen voi havaita

 • asiakas tai hänen läheisensä
 • terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä
 • jokin muu asiakkaan asioita hoitava taho.

Miten tarve voi ilmetä?

Kuntoutusohjauksen tarve on aina yksilöllinen.

 • Kuntoutusohjauksen tarpeeseen ja laajuuteen vaikuttavat asiakkaan ja hänen perheensä/läheistensä
   • voimavarat
   • elämäntilanne
   • kokemukset arjessa pärjäämisestä
   • sairauden hoidon ja kuntoutuksen vaativuus
   • palvelukokonaisuuden laajuus
 • Asiakkaan toimintakyvyn ongelmat ilmenevät
   • arjessa selviytymisen ongelmina, esimerkiksi kotona, koulussa tai työelämässä
   • koetun toimintakyvyn ja objektiivisten löydösten välisinä ristiriitoina, jolloin tarvitaan yksilöllisen toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arvio
   • epätietoisuutena eri palveluista ja niiden hakemisesta
   • merkittävinä kognitiivisina ongelmina, jotka vaikeuttavat palveluihin hakeutumista.
 • Kuntoutusohjausta tarvitaan, kun asiakkaan tilanne edellyttää
   • koordinointia esimerkiksi nivel- ja siirtymävaiheessa
   • monia eri hallinnonalan palveluita tai asiakkuuksia usealla erikoisalalla, esimerkiksi monisairaat potilaat
   • seurantaa, jonka kesto sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan
   • ammattilaisten välistä konsultointia.​

Miten kuntoutusohjaukseen?

​ Aloitteen kuntoutusohjauksen käynnistämisestä voi tehdä tarpeen havainnut taho tai asiakas itse. Usein erillistä lähetettä ei tarvita.​ Selvitä oman alueesi käytännöt.​

Kuntoutusohjaus yliopistosairaanhoitopiireissä

Kuntoutusohjausprosessi alkaa, kun kuntoutusohjaaja tutustuu keskeisiin asiakastietoihin saatuaan yhteydenoton tai lähetteen.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


​​
 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019