Apuvälinepalvelun tarpeen havaitseminen ja palveluun hakeutuminen

Apuvälinepalveluun hakeutumisen taustalla on toimintakyvyssä havaittu ongelma. Perusterveydenhuollon tulee ohjata apuvälineen tarvitsija palvelujen piiriin.

vamma; lääkinnällinen kuntoutus; tarpeen havaitseminen; apuväline; terveydenhuolto; apuvälineratkaisu; järjestämisvastuu; hankaluus; kuntoutusprosessi; hoitoprosessi; palveluprosessi; oikea-aikaisuus; aikarajat; sairaus; vastuunjako; vaikeus; apuvälinepalvelu; haitta; apuvälineprosessi; ongelma; tarve; kuntoutus; liikkumiskyky; liikuntakyky; toimintakyky; kuntoutuminn; omatoimisuus

Kyllä

Päivitetty  4.9.2023