Siirry sivun sisältöön

Aivojen poikkeava kehitys

Aivojen kehitykselliset häiriöt voivat vaikuttaa laaja-alaisesti tiedonkäsittelyyn ja toimintakykyyn tai olla hyvin kapea-alaisia, yksittäiseen taitoon liittyviä hankaluuksia.

Ihmisen kasvuun ja kehitykseen kuuluu tiettyjen tiedonkäsittelyn perusvalmiuksien omaksuminen. Joskus kehitys syystä tai toisesta häiriintyy, eikä henkilö välttämättä opi lukemaan, laskemaan tai hahmottamaan ympäristöään odotetusti. Taustalla voi olla kehityksellinen neurobiologinen häiriö.

Kehityksellisen häiriö on synnynnäinen tai varhain lapsen elämässä ilmennyt aivojen kehityksen poikkeavuus. Tiedonkäsittelyn häiriöt voivat olla vaikea-asteisia ja laaja-alaisesti toimintakykyä heikentäviä kuten on kehitysvammaisuuden tai autismin kohdalla. Kapea-alaisempia ja usein lievempiä kehityksellisiä häiriöitä ovat erilaiset kielelliset, näönvaraiset ja motoriset erityisvaikeudet. Näitä ovat muun muassa viimeistään koulussa ilmenevät oppimisvaikeudet kuten lukivaikeus sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD).

Aivojen poikkeava kehitys vaikuttaa tiedonkäsittelyyn läpi elämän ja edellyttää usein erityistä huomiota ensin koulussa ja myöhemmin ammatinvalinnassa, ammatin opiskelussa ja työelämässä.

Lievemmät poikkeavuudet eivät yleensä juurikaan vaikuta henkilön toimintakykyyn tai ammattiuraan, eikä niillä ole yhteyttä yleiseen älykkyystasoon.

Päivitetty 12.3.2021