Siirry sivun sisältöön

Laskemisen häiriöt

Laskemisen vaikeus on aikuisilla usein monitekijäinen. Kyse voi olla itsenäisestä häiriöstä, mutta myös jonkin muun tiedonkäsittelyn osa-alueen vaikeuksista.

Laskemishäiriöstä (akalkulia) puhutaan, kun jo omaksuttu laskutaito on heikentynyt ja laskuprosessien suorittaminen vaikeutunut. Vakavassa häiriössä on vaikeutta numeroiden ja laskumerkkien tunnistamisessa ja peruslaskujen ymmärtämisessä. Lievemmissä häiriöissä itse laskusuoritus hallitaan, mutta toiminta on virheellistä.

Laskemisen vaikeuksia esiintyy usein yhdessä puheen häiriöiden (afasia) kanssa. Afasiaan voi liittyä vaikeutta tunnistaa, lukea tai kirjoittaa numeroita, lukujen väärin nimeämistä ja vaikeutta matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä.

Ensisijainen ongelma voi olla näönvaraisessa havainnoinnissa. Avaruudellisen hahmottamisen häiriö voi ilmetä siten, että henkilö sekoittaa sarakkeet yhteen- ja vähennyslaskuissa, tai sekoittaa numeroita. Hän voi merkitä numerot väärinpäin tai numeroiden paikat vaihtuvat. Avaruudellista hahmottamista tarvitaan laskusuuntien, lukusuoran, etäisyyksien ja suhteiden mieltämiseen. Toispuoleisen huomiotta jäämisen häiriön yhteydessä tehtävä voi jäädä kesken, kun henkilö laskee laskutehtävästä vain toisen puolen.

Muistivaikeuksien vuoksi laskusäännöt saattavat unohtua tai henkilön voi olla vaikea pitää mielessä tehtävän eri vaiheita. Työmuistin toimintahäiriöissä päässä laskeminen voi vaikeutua.

Toiminnanohjauksen ongelmat voivat aiheuttaa vaikeutta laskutoimitusten aloittamisessa tai niiden loppuun asti ratkaisemisessa. Tällöin suoritus voi jäädä kesken tai sama, jo tehty laskun vaihe voi toistua tarpeettomasti.

Tarkkaavuuden vaikeudet voivat altistaa hätäisyydelle, epätarkkuudelle ja laskuvirheille.

Päivitetty 12.3.2021