Siirry sivun sisältöön

Miksi muisti pätkii?

Muistaminen on monimutkaista toimintaa, joka ei tapahdu vain yhdessä aivojen osassa. Muistin toiminta voi häiriintyä tai olla tehotonta hyvin erilaisista syistä.

Lähes kaikkiin keskushermoston sairauksiin liittyy muistin heikentymistä joko ensisijaisena tai toissijaisena oireena. Myös muut kuin keskushermoston sairaudet voivat vaikuttaa muistin toimintaan joko ohimenevästi tai joskus pysyvämminkin. Muistiongelmia epäiltäessä on tärkeää selvittää millaisesta ja kuinka vaikea-asteisesta muistin toiminnan muutoksesta on kysymys.

Usein muistihäiriön taustalta löytyy jokin muu tekijä kuin neurologinen sairaus tai vamma. Työikäisen henkilön muistivaikeuksien taustalta voi löytyä jokin ajankohtainen syy: työuupumus, masennus, jatkuvat uniongelmat tai alkoholin liikakäyttö – usein näiden yhdistelmä.

Normaali ikääntyminen muuttaa jonkin verran muistin toimintaa, mutta ei heikennä päivittäistä toimintakykyä. Pysyvämmät muistihäiriöt liittyvät yleensä neurologisiin vaurioihin, kuten aivoverenkierron häiriöiden tai aivovammojen jälkitiloihin. Myöhemmällä iällä muisti voi myös heikentyä eteneviin muistisairauksiin liittyen.

 • Unihäiriöt

 • Stressi

 • Masennus ja ahdistuneisuus

 • Aineenvaihdunnan häiriöt ja elimistön puutostilat

 • Keskushermostotulehdukset

 • Hyvänlaatuinen aivokasvain

 • Aivojen kovakalvonalainen verenvuoto

 • Lääkkeet

 • Alkoholi ja muut päihteet

 • Aivoverenkiertohäiriö

 • Lievä aivovamma

 • Aivotulehdus

 • Epileptinen kohtaus

 • Lääkkeet ja muut päihteet

 • Sekavuus ja muut psykiatriset häiriötilat

 • Aivoverenkiertohäiriö

 • Tapaturmainen aivovamma

 • Aivotulehdus

 • Aivokasvain

 • Aivoleikkauksen jälkitila

 • Hapenpuutteesta johtuva aivovaurio

 • B1-vitamiinin puutos

 • Alkoholin aiheuttama aivovaurio

 • Alzheimerin tauti

 • Aivoverenkiertohäiriön muistisairaus

 • Lewyn kappale -tauti

 • Parkinsonin taudin muistisairaus

 • Otsa-ohimolohkorappeumat

Päivitetty 12.3.2021