Siirry sivun sisältöön

Lääkkeet, muisti ja keskittymiskyky

Lääkkeiden tavallisimpia tiedonkäsittelyyn liittyviä sivuvaikutuksia ovat väsymys, muistihäiriöt ja keskittymisen vaikeudet.

Tiedonkäsittelyä heikentäviä vaikutuksia on havaittu etenkin rauhoittavilla lääkkeillä, kipulääkkeillä (erityisesti opioideilla), psykoosilääkkeillä sekä joillakin masennus- ja epilepsialääkkeillä.

Lääkehoidon yhteydessä esiintyvät muistihäiriöt eivät tavallisesti ole vaikea-asteisia. Mikäli muistiongelmat haittaavat päivittäistä toimintakykyä, niistä on syytä mainita hoitavalle lääkärille. Tarvittaessa muistiongelmia voidaan selvittää tutkimuksilla.

Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (PKV eli "kolmiolääkkeet") lamaavat keskushermostoa aiheuttaen muun muassa uneliaisuutta, koordinaation ja arviointikyvyn heikkenemistä. Havainto- ja reaktiokyky voivat olla alentuneita. Tällaisen lääkkeen vaikutuksen alaisena ei ole turvallista ajaa autoa tai käyttää koneita. Myös tarkkuutta vaativien toimien suorittamista kannattaa välttää, kunnes lääkkeen vaikutus on poistunut.

Ikääntyvät aivot ja lääkkeet

Iäkkään henkilön aivot reagoivat lääkkeisiin eri tavalla kuin työikäisen aivot. Erityisen herkkiä sivuvaikutuksille ovat muistisairaat henkilöt.

Iäkkäiden potilaiden monilääkitys on syytä suunnitella huolella. Antikolinergiset lääkkeet, joita käytetään muun muassa virtsanpidätysvaivojen, keuhkoahtaumataudin ja Parkinsonin taudin hoidossa, voivat aiheuttaa vaikeitakin sivuoireita. Tyypillisiä oireita ovat levottomuus ja kiihtyneisyys sekä toisaalta uneliaisuus. Myös muistin ja ajattelun häiriöitä, keskittymiskyvyttömyyttä, sekavuutta, aistiharhoja ja liikesuoritusten ongelmia voi esiintyä.

Päivitetty 12.3.2021