Siirry sivun sisältöön

Kysymyksiä afasiast​a

​​​​Afasia ei ole välttämättä tuttu sairastuneen läheisille ja se herättää monia kysymyksiä. Alla on omaisten usein esittämiä kysymyksiä liittyen afasiaan ja näihin puheterapeutin laatimia vastauksia.​​

Voiko afasiasta parantua?

Afasiasta parantuminen - tai pikemminkin kuntoutuminen - on asia josta on vaikea antaa tarkkaa arviota heti sairastumisen jälkeen. Afasian kuntoutumiseen vaikuttaa vahvimmin kielellisen oirekuvan vaikeusaste ja aivoissa olevan vaurioalueen koko ja sijainti. Tyypillisesti ajatellaan, että merkittävin kuntoutuminen tapahtuu sairastumisen jälkeisinä kuukausina. Kuitenkin kuntoutumista tapahtuu myös vielä kuukausien tai jopa vuosienkin jälkeen.

Keskeistä on, että afaattista henkilöä tuetaan kuntoutumisessa mahdollisimman paljon. Kuntoutujan osallistumista ja mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen on tärkeä tukea. Omaisten läsnäolo ja tuki ovat erittäin tärkeitä kuntoutusprosessissa.

Myös intensiivisellä puheterapiakuntoutuksella tavoitellaan kielellisen toimintakyvyn kohentumista.

Miten voin omaisena auttaa?

Ohjeita keskusteluun löytyy "Kuinka keskustelen afasian saaneen henkilön kanssa?" -artikkelista. Artikkeliin pääset seuraavan linkin kautta:

Omaisen ja muiden läheisten henkilöiden läsnäolo ja tuki on tärkein apu kuntoutumisessa. Nähkää henkilö afasian oireiden takaa ja pohtikaa minkälainen läsnäolo ja vuorovaikutus olisi hänelle mieluista. Tämä voi olla esimerkiksi yhdessä vanhojen kuvien katselu ja niistä juttelu, yhteiset musiikinkuuntelutuokiot, lautapelit, kävelyretket tai muuta.

Afasiaoireiden- ja vaikeusasteiden kirjavuuden takia tarkemmat harjoitteluohjeet saat kuntoutujan puheterapeutilta. Sopikaa yhteiskäynti puheterapeutin kanssa ja keskustelkaa minkälainen aktiviteetti palvelee kuntoutumista tilanteessa parhaiten.

Päivitetty 23.8.2020