Siirry sivun sisältöön

Lääkkeiden haitallinen käyttö ja aivot

Yleisimmät väärinkäytetyt lääkkeet ovat ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoitoon käytettäviä rauhoittavia lääkkeitä tai kivunlievitykseen tarkoitettuja valmisteita.

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan lääkkeiden viihde- tai päihdekäyttöä ja itselääkintää. Tällöin esimerkiksi unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai vahvoja kipulääkkeitä käytetään ilman lääkärin määräystä, suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin on määrätty. Usein lääkkeiden väärinkäyttö liittyy päihde- tai riippuvuusongelmaan.

Lääkkeiden väärinkäyttö voi myös olla tahatonta, jos lääkärin antamat hoito-ohjeet on ymmärretty tai muistettu väärin. Jos sinulla on epäselvyyttä lääkkeen oikeasta annostuksesta, tarkista asia hoitopaikastasi.

Väärinkäytön vaikutukset tiedonkäsittelyyn

Yleisimmät rauhoittavat lääkkeet, bentsodiatsepiinit, väsyttävät, altistavat tapaturmille ja voivat aiheuttaa havaintohäiriöitä, muistivaikeuksia ja jopa sekavuutta. Liiallisesti käytettynä haittavaikutukset korostuvat. Pitkäaikainen rauhoittavien lääkkeiden käyttö voi heikentää tiedonkäsittelytoimintoja laajastikin.

Joidenkin unilääkkeiden kohdalla liian suuri annos aiheuttaa päiväväsymystä ja keskittymisvaikeuksia sekä heikentää hienomotoriikkaa ja muistia. Nukahtamislääkkeiden väärinkäyttöön voi liittyä aamuisin ilmenevää sekavuutta ja muistamattomuutta.

Psykiatrisessa hoidossa käytettävät psyykenlääkkeet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa esimerkiksi muistihäiriöitä, sekavuutta ja kontrolloimatonta käytöstä.

Hätätilanteet

Lääkkeet voivat väärin käytettyinä altistaa myrkytystiloille ja tapaturmille. Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Päivitetty 12.3.2021