Siirry sivun sisältöön

Kuinka puhun afasian saaneen henkilön kanssa?

Vuorovaikutustilanteen tukikeinoilla voit helpottaa keskustelua afasiaan sairastuneen kanssa.

Kielellisen häiriön takana on yhä sama henkilö, joka haluaa jatkaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Keskustelu ei välttämättä suju entiseen tapaan, mutta näillä keinoilla voit tukea vuorovaikutusta afasian saaneen henkilön kanssa.

Alla olevasta linkistä voit tulostaa ohjeet jaettavaksi myös muille afasian saaneen henkilön kanssa keskusteleville: läheisille, ammattilaisille tai tuttaville.

Pyri kiinnittämään henkilön huomio itseesi ennen keskustelun aloittamista. Ota huomioon myös mahdollisen toispuolisen hahmottamishäiriön, eli neglectin aiheuttamat puolierot.

Ilmeiden ja suun liikkeiden näkeminen voi tukea puheen ymmärtämistä.

Mikäli tapaatte afasian saanutta henkilöä porukalla voi hänen puheen ymmärtämistä tukea puhumalla vain yksi henkilö kerrallaan. Nopeiden puheenvuorojen vaihtelu voi olla henkilölle erityisen vaikeaa, joten ylläpitäkää keskustelussa rauhallista tahtia.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi television tai radion sulkemista tai pienen hiljaisen huoneen valitsemista keskusteluympäristöksi.

Kiireelle ei ole sijaa keskustellessa afaattisen henkilön kanssa. Puhu hieman hitaammin ja anna aikaa vastauksille.

Painota ydinsanoja. Toista tarpeen tullen sanomasi.

Suosi kysymyksiä joihin voi antaa lyhyen ja yksinkertaisen vastauksen. Esimerkiksi kyllä/ei-vastausten antaminen voi olla afasian saaneelle henkilölle huomattavasti helpompia kuin avoimet kysymykset.

Voit pohtia kuinka paljon vaikeampi on vastata kysymykseen "Mitä olet puuhaillut?" kuin esimerkiksi "Oletko käynyt tänään ulkona?".

Vaikka keskustelun rakennetta on syytä tarpeen tullen yksinkertaistaa on tärkeä huomioida, ettei keskustelu muutu lapselliseksi. Afasia ei itsessään vaikuta henkilön älykkyyteen tai luonteeseen tai muuta tämän kiinnostuksen kohteita.

Afasian myötä sanat ja lauseet voivat vääristyä, mennä sekaisin tai unohtua. Myös puheen määrä voi vähentyä. Ole kannustava ja jatka keskustelua normaalisti vaikka afaattinen henkilö tekisikin puheessaan virheitä. Tärkeintä on, että ymmärsit mitä henkilö yritti sanoa.

On hyvin yksilökohtaista mitkä apukeinot auttavat ketäkin. Kysy afasian saaneelta henkilöltä itseltään, omaisilta tai vaikka puheterapeutilta mikä apukeino auttaisi juuri kyseisen henkilön kohdalla. Näitä voi olla esimerkiksi:

  • Hyödynnä eleitä ja osoittelua keskustelussa

  • Hyödynnä kirjoittamista. Keskustellessanne esimerkiksi yhteisestä tutustanne voit kirjoittaa henkilön nimen paperille. Tämä voi auttaa afasian saanutta henkilöä pysymään keskustelun aihepiireissä mukana.

  • Hyö piirtämistä asioiden ilmaisussa

  • Rohkaise myös afasian saanutta henkilöä tarpeen tullen käyttämään vaihtoehtoisia keskustelukeinoja, kuten esimerkiksi kynää ja paperia. Mikäli henkilöllä on käytössä kuvia tai kuvakansio rohkaise häntä myös näiden käyttöön.

Päivitetty 5.11.2018