Siirry sivun sisältöön

Etenevät afasiamuodot

Afasiaoireita on mahdollista ilmetä myös osana aivoja rappeuttavia sairauksia. Nämä suhteellisen harvinaiset sairaudet aiheuttavat aivomuutoksia tyypillisesti aivojen otsa- ja ohimolohkoissa.

Etenevissä afasioissa kielellinen oirekuva etenee hiljalleen. Nämä niin sanotut primääri-progressiiviset afasiat ovat yhteyksissä muun muassa otsa-ohimo-rappeumaan eli FTD:hen.

Etenevä sujumaton afasia

Tässä afasiatyypissä keskeisenä oireena on sanojen löytämisen vaikeus ja kieliopilliset vaikeudet puheentuotossa. Puhe on tyypillisesti tökkivää, työlään oloista ja sanat voivat vääristyä. Henkilön tuottamat lauseet saattavat olla lyhyitä ja kieliopiltaan yksinkertaisia. Oireisiin kuuluu usein myös monimutkaisen kielen ymmärtämisen haasteet.

Semanttinen afasia

Etenevässä semanttisessa afasiassa sanojen merkitykset hämärtyvät. Henkilön on vaikea nimetä hänelle näytettyjä esineitä tai ymmärtää yksittäisten hänelle sanottujen sanojen merkityksiä. Erityisesti vähemmän yleisten sanojen ymmärtäminen tai muistaminen voi olla vaikea. Puheentuotto kuulostaa näitä virheitä lukuun ottamatta normaalilta. Lukemisessa ja kirjoittamisessa voi ilmetä haasteita.

Semanttiset vaikeudet aiheuttavat helposti väärinymmärryksiä, sillä kielen ymmärtäminen ja tuottaminen vaikeutuu ydinsanojen osalta. Henkilö saattaa esimerkiksi antaa pöydässä levitepaketin kun häneltä pyydetään suolasirotinta.

Logopeninen afasia

Logopenisessa afasiassa henkilön on vaikea muistaa asioiden nimiä. Puheen toistaminen on tyypillisesti vaikeutunutta. Tyypillisesti puhe on hidasta ja taukoilevaa sanojen etsimisen vuoksi, mutta lauseiden kielioppi on normaali.

Päivitetty 23.8.2020