Siirry sivun sisältöön

​Toimintakyvyn m​uutosten ja oireiden tiedostaminen

Aivosairauden tai -vamman seurausten, toimintakyvyn muutosten ja oireiden tiedostaminen ovat tärkeitä askelia toipumisessa, mutta voivat myös aiheuttaa huolta.

Oiretiedostus tarkoittaa tietoisuutta ja ymmärrystä oman toimintakyvyn muutoksista. Joskus muutokset ovat ilmiselviä, mutta eivät aina. Aivoperäiset oireet voivat olla ihmisille vieraita, eikä niiden havaitseminen, tunnistaminen tai ymmärtäminen ole välttämättä helppoa. Sairaudentunnon ja oiretiedostuksen puuttuminen voi myös olla suoraan seurausta aivojen toimintahäiriöstä.

Oiretiedostus ja toipuminen

Oiretiedostus lisääntyy tavallisesti pikkuhiljaa toipumisen edetessä. Sen rakentuminen on tärkeää, jotta sairastunut tai vammautunut oppii ottamaan toimintakykynsä muutokset huomioon päivittäisissä toimissa. Oireiden tiedostaminen mahdollistaa myös kuntouttavan harjoittelun ja oireita kompensoivien toimintatapojen opettelun. On vaikea motivoitua harjoitteluun, jos toimintakyky ei omasta mielestä ole muuttunut.

Myös läheisten on tärkeä saada tietoa aivosairauteen tai -vammaan liittyvistä oireista. Näin läheiset ymmärtävät helpommin, mistä toimintakyvyn muutos johtuu, ja voivat olla apuna ja tukena tarvittaessa.

Oiretiedostus ja mieliala

Kun käsitys oman toimintakyvyn muutoksista lisääntyy, mieliala voi laskea. Surun kokeminen on yksi sopeutumisen vaiheista, merkki edistymisestä ja eteenpäin menemisestä. Jos masennus kuitenkin haittaa kuntoutumista ja päivittäistä jaksamista, on tähän saatavilla apua. Kannattaa kysyä rohkeasti hoitavalta lääkäriltä tai muilta hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvilta ammattilaisilta.

Päivitetty 12.3.2021