Tietoa tarkkaavuudesta

Keskittyminen eli tarkkaavuuden säätely on kykyä kiinnittää huomio toiminnan kannalta oleellisiin asioihin.

​​​​​Tarkkaavuuden avulla säädellään, mitä tietoa ympäristön ärsyketulvasta, oman kehon tuntemuksista ja mielenliikkeistä otetaan tietoiseen käsittelyyn. Kun tarkkaavuuden säätely epäonnistuu, saattaa tärkeitä asioita jäädä huomaamatta samalla kun epäoleelliset asiat saavat tarpeettoman suuren huomion.

Tarkkaavuuden säätely on monimutkainen prosessi, joka vaatii useiden aivoalueiden yhteistyötä. Tämän vuoksi monet erilaiset aivotoimintojen häiriöt voivat heikentää tarkkaavuutta.

Tarkkaavuuden säätelyn häiriöt voivat painottua näönvaraiseen tai kuulonvaraiseen tarkkaavuuteen. Tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet voivat välillisesti heikentää myös muiden tiedonkäsittelyn toimintojen tehokkuutta, kuten uuden oppimista.

Tarkkaavuuden säätely jaotellaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: tarkkaavuuden suuntaamiseen, ylläpitämiseen ja jakamiseen. Mikä tahansa tarkkaavuuden eri osa-alueista voi olla heikentynyt äkillisen aivovaurion jälkeen.

Kyky säädellä tarkkaavuutta voi vaikeutua paitsi äkillisiin aivotoiminnan häiriöihin myös kehityksellisiin häiriöihin liittyen. Tavallisin lapsuudessa alkanut oireyhtymä on nimeltään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Lu​​​e lisää:

Tietoa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä (AD​HD-liitto)


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.11.2018