Tietoa tarkkaavuudesta

Keskittyminen tarkoittaa kykyä kiinnittää huomio toiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Tarkkavuuden häiriöt vaikeuttavat keskittymistä.

Tarkkaavuuden säätely voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen: tarkkaavuuden suuntaamiseen, ylläpitämiseen ja jakamiseen. Mikä tahansa osa-alueista voi heikentyä äkillisen aivovaurion tai muun aivosairauden yhteydessä.

Tarkkaavuuden avulla säädellään, mitä tietoa ympäristön ärsyketulvasta, oman kehon tuntemuksista ja mielenliikkeistä otetaan tietoiseen käsittelyyn. Kun tarkkaavuuden säätely epäonnistuu, saattaa tärkeitä asioita jäädä huomaamatta samalla kun epäoleelliset asiat saavat tarpeettoman suuren huomion.

Tarkkaavuuden säätely on monimutkainen prosessi, joka vaatii useiden aivoalueiden yhteistyötä. Tämän vuoksi moninaiset aivotoimintojen häiriöt voivat heikentää tarkkaavuutta.

Tarkkaavuuden säätelyn häiriöt voivat painottua enemmän näönvaraiseen tai kuulonvaraiseen tarkkaavuuteen. Tarkkaavuuden vaikeudet voivat välillisesti heikentää myös muiden tiedonkäsittelyn toimintojen tehokkuutta, kuten uuden oppimista.

Kyky säädellä tarkkaavuutta voi olla vaikeutunut paitsi aivosairauksiin ja äkillisiin aivotoiminnan häiriöihin liittyen myös aivojen poikkeavan kehityksen vuoksi. Tavallisin lapsuudessa alkanut oireyhtymä on nimeltään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä