Siirry sivun sisältöön

Afasia ja puheen tuottaminen

Afasian aiheuttama puheen tuottamisen vaikeus rajoittaa henkilön kykyä ilmaista itseään suullisesti haluamallaan tavalla.

Puheen tuottamisen taidoilla tarkoitetaan henkilön kykyä tuottaa merkityksellistä kielellistä sisältöä puhumalla. Puheen tuoton taitoja arvioidaan puheterapeuttisessa tutkimuksessa esimerkiksi testaamalla henkilön kykyä tuottaa tuttuja numero- tai sanasarjoja, nimetä esineitä tai kuvia, luetella ryhmään kuuluvia sanoja, kuvailla asioita, vastata kysymyksiin tai kertoa itsestään tai esimerkiksi kuvan tapahtumista.

Puheen tuottamisen taidot ovat tärkeitä vuorovaikutukseen osallistumisenkannalta. Puheen tuoton häiriinnyttyä tyypillisiä oireita ovat muiden muassa:

  • Sanojen löytämisen vaikeudet - sanat saattavat tuntua olevan "ihan kielen päällä"

  • Tuttujenkin ihmisten nimien unohtaminen

  • Puheen tökkivyys - ilmaisu saattaa tökkiä toistuvasti haetun sanan kadottua

  • Lyhyet puheilmaisut - henkilö saattaa puhua vain yksittäisin sanoin

  • Sanojen korvautuvuus - henkilö saattaa esimerkiksi sanoa "porkkana" tarkoittaessaan vaikka perunaa

  • Kieliopin vääristyminen puheessa

  • Vääristyneiden sanojen tai epäsanojen tuotto

  • Kirosanojen vaivaton tuotto muista puheen tuoton vaikeuksista huolimatta. Tätä voi ilmetä ilmetä myös henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin juurikaan kiroilleet.

Monikieliset henkilöt saattavat huomata oireiden korostuvan toisissa osaamissaan kielissä vahvemmin.

Puheen tuottamisen vaikeudet ovat tyypillisiä useimmissa afasioissa. Sanojen löytämisen vaikeudet ja puheen tökkivyys ovat tyypillisiä oireita sujumattomassa afasiassa.

Päivitetty 23.8.2020