Siirry sivun sisältöön

Tietoa visuaalisista hahmotushäiriöistä

Hahmottamisella tarkoitetaan aistien kautta saadun tiedon jäsentämistä, tulkintaa ja hyödyntämistä omassa toiminnassa.

Näköaisti on ihmisen tiedonkäsittelylle tärkeä aisti. Näkötiedon käsittelyyn perustuvat kykymme ymmärtää näkemäämme, suunnistaa, arvioida etäisyyksiä ja rakentaa osista kokonaisuuksia. Näköaistin välittämän tiedon avulla hahmotamme itsemme suhteessa ympäristöön, luemme tekstejä, ajamme autoa ja opimme silmän ja käden yhteistyötä vaativia taitoja.

Visuaalisen hahmottamisen häiriössä näköaistin vastaanottaman tiedon käsittely aivoissa on eri tavoin vaikeutunut. Jos ihmisellä on vaikeuksia ymmärtää näkemäänsä tai tehdä päätelmiä nähdyn ja tilan hahmottamisen pohjalta, voidaan puhua hahmotushäiriöstä. Hahmotushäiriöiden yhteydessä on myös tavallista, että silmän ja käden yhteistyötä vaativa tekeminen on työlästä ja virhealtista.

Visuaalisissa hahmotushäiriöissä ei ole kyse näkökyvyn heikkenemisestä, näkökentän puutoksesta tai silmän liikehäiriöstä, eikä näin ollen esimerkiksi silmälasien uusiminen paranna näkemistä tai ympäristön havaitsemista. Hahmotushäiriö voi olla synnynnäinen kehityksen poikkeama ja esiintyä jo lapsuudessa tai tulla vasta aikuisena aivovaurion seurauksena.

Nähdyn tunnistaminen tarkoittaa kuvan muodostamista aistitiedon pohjalta ja sen tunnistamista. Tunnistamisen häiriöissä eli visuaalisissa agnosioissa henkilö ei kykene muodostamaan näkötiedolle asianmukaista sisältöä tai tulkintaa. Henkilö ei siis ymmärrä näkemäänsä. Hän voi erehtyä luulemaan esimerkiksi hattua autonrenkaaksi. Etenkin aivojen takaosien vaurioista voi seurata kyvyttömyyttä tunnistaa ja analysoida näkemäänsä.

Avaruudellinen hahmotus on tilan havainnointia suhteessa itseen ja ympäristöön. Se on kykyä arvioida etäisyyksiä ja suuntia, lukea karttaa ja käännellä esineiden kuvia mielessään. Avaruudellinen hahmottaminen on tarpeen, kun esimerkiksi suunnittelemme kulkureittiä tiettyyn kohteeseen, arvioimme ilmansuuntia tai esineiden sijaintia huoneessa. Se auttaa myös arvioimaan, kuinka kaukana jokin kohde on. Visuospatiaaliset hahmotusvaikeudet ovat usein seurausta aivojen oikeanpuoleisista vaurioista.

Visuokonstruktiivisella hahmotuksella tarkoitetaan esineiden käsittelyä tilassa ja kykyä koota osista kokonaisuuksia. Palikkatornin kasaaminen, kolmiulotteisen kuvion piirtäminen, kahvinkeittimen kokoaminen ja pihalaatoituksen asentaminen ovat esimerkkejä visuokonstruktiivista hahmotusta edellyttävistä tehtävistä. Visuokonstruktiiviset tehtävät ovat usein moniosaisia ja edellyttävät eri aivotoimintojen yhteispeliä. Tästä syystä visuokonstruktiiviset häiriöt ovat tavallisia monien eri aivoalueiden vaurioiden yhteydessä.

Päivitetty 12.3.2021