Siirry sivun sisältöön

Lääkkeillä on sivuvaikutuksia

Lääkkeillä voi olla sivuvaikutuksia, joista osa ilmenee eri asteisina tiedonkäsittelyn vaikeuksina.

Lääkkeet voivat hyötyjen ohella aiheuttaa myös haittoja käyttäjälleen. Monet lääkeaineet vaikuttavat aivotoimintaan ja sitä kautta tiedonkäsittelyyn. Muun muassa tarkkaavuushäiriö ADHD:n lääkehoidossa tähän pyritäänkin, kun tavoitteena on keskittymiskyvyn tukeminen. Yleisimpiä tiedonkäsittelyn haittavaikutuksia ovat väsymys, keskittymisongelmat ja muistihäiriöt.

Kaikilla lääkkeillä voi olla joitakin haittavaikutuksia, mutta kaikki käyttäjät eivät niitä koe. Haittavaikutukset voivat myös olla niin lieviä, että lääkitystä voidaan jatkaa. Tyypillisesti haitat ovat hankalimmillaan hoidon alussa lievittyen muutamassa päivässä ja häviten mahdollisesti kokonaan hoidon jatkuessa.

Haittavaikutukset kannattaa tiedostaa, jotta mahdolliset toimintakyvyn rajoitukset voi ottaa arjessaan huomioon. Lääkehoidon alussa voi tarkkailla elimistönsä reaktioita, mutta vähäisiä oireita ei pidä säikähtää. Voimakkaista tai pitkään jatkuvista sivuoireista on aina ilmoitettava lääkärille.

Päivitetty 12.3.2021