Tietoa luku-, kirjoitus- ja laskutaidoista

Luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa tarvitaan arjessa jatkuvasti mm. uuden tiedon omaksumisessa, yhteydenpidossa sekä erilaisissa palveluissa asioidessa. Erityisesti opiskelu ja työelämä edellyttävät usein laaja-alaisia kirjallisia ja matemaattisia taitoja.

​​Lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät puhutun kielen hallitsemiseen, joten tavallisesti näiden toimintojen häiriöitä ilmenee aikuisilla ​laajemman kielellisen häiriön, afasian, yhteydessä.

Matemaattiset taidot saattava heikentyä sekä kielellisten häiriöiden yhteydessä että niistä erillään.

Tässä osiossa käsitellään lähinnä sairauden tai vammautumisen myötä heikentynyttä luku-, kirjoitus- tai laskutaitoa. Kehityksellisistä eli lapsuudessa alkavista ongelmista löytyy tietoa muualta Terveyskylästä.

​Lue lisää:

Muualla Terveyskylässä

Lastentalo ​​sisältää tietoa lasten kehityksellisistä poikkeavuuksista ja oppimisvaikeuksista.


Edelli​nen sivuSeuraava sivu