Testaa tietosi muistista

Arkikokemuksen mukainen käsitys muistin toiminnasta voi olla erilainen kuin mitä tutkimustieto osoittaa.

Valitse seuraavista muistiväittämistä, onko väite mielestäsi totta vai tarua. Vastauksesi jälkeen saat nähdä tutkittua tietoa asiasta. Olitko samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa?

kuva/videoKysymysVastaus1Vastaus2Oikea vastaus1 tai 2Vastaus1 selite Vastaus2 seliteNeutraali selite (x)
Muistimme tallentaa hämmästyttävän tarkasti tapahtumat, jotka näemme ja kuulemme Totta Tarua 2 Vastasit väärin. Muistimme ei toimi kuten videokamera tai sanelukone. Tallennamme asiat muistiin sellaisina, miten olemme ne havainneet ja tulkinneet sekä liittäneet tulkinnan aiempaan tietoomme asiasta. Näin on. Muistimme ei toimi kuten videokamera tai sanelukone. Tallennamme asiat muistiin sellaisina, miten olemme ne havainneet ja tulkinneet sekä liittäneet tulkinnan aiempaan tietoomme asiasta.
Muistot säilyvät muistissa muuttumattomina läpi elämänTottaTarua 2 Olet väärässä, eivät säily. Muistaminen on aktiivinen prosessi, jossa muistot rakennetaan jokaisella muistelukerralla uudestaan. Muistikuvat usein muuttuvat yksityiskohdiltaan tämän prosessin aikana. Kaikki muistot ovat enemmän tai vähemmän virheellisiä. Oikein. Muistot eivät ole pysyvää faktaa. Muistaminen on aktiivinen prosessi, jossa muistot rakennetaan jokaisella muistelukerralla uudestaan, kun ne haetaan muistista. Muistikuvat voivat muuttua tämän prosessin seurauksena.
Ainutkertaiset ja paljon tunteita herättävät asiat on helppo muistaa Totta Tarua 1 Oikein. Me muistamme parhaiten asioita, jotka ovat ainutkertaisia ja joissa on mukana paljon tunnetta. Vastasit väärin. Muistamme parhaiten asioita, jotka ovat ainutkertaisia ja joissa on mukana paljon tunnetta.
Ihmisen muistiin ei voi istuttaa valemuistoja Totta Tarua 2 Tutkimusten perusteella tiedetään, että ihmisen mieleen voi istuttaa valemuistoja. Kun kuviteltua, esimerkiksi lapsuudessa tapahtunutta tilannetta kerrataan riittävän monta kertaa, se alkaa tuntua tutulta. Valemuisto muuttuu omaksi muistoksi. Olet oikeassa, tämä väite ei pidä paikkaansa. Tutkimusten perusteella on osoitettu, että ihmisen mieleen voi istuttaa valemuistoja. Kun kuviteltua tilannetta toistetaan riittävän monta kertaa, se alkaa tuntua tutulta. Valemuisto muuttuu omaksi muistoksi.
Kaikilla ihmisillä on joskus huono muisti Totta Tarua 1 Näin on. Muisti voi keneltä tahansa joskus pettää. Esimerkiksi väsyneenä muistimme voi menettää tehoaan ja unohteluja helposti sattuu itse kullekin. Vastasit väärin, sillä jokaisella on elämässään hetkiä, jolloin muistin tehokkuus väliaikaisesti heikkenee. Näin voi olla esimerkiksi väsyneenä ja uupuneena.
Aivoinfarktin jälkeen on tavallista, ettei pysty muistamaan omaa nimeään tai asuinpaikkaansa Totta Tarua 2 Vastasit väärin. Aivojen äkillisen vaurion aiheuttamissa muistihäiriöissä omaan henkilöhistoriaan liittyvät tiedot säilyvät muistissa useimmiten muuttumattomina. Oikein, tämä ei ole totta. Omaan henkilöhistoriaan liittyvät tiedot säilyvät muistissa useimmiten muuttumattomina.
Muisti heikkenee iän myötä Totta Tarua 1 Osittain totta, ikääntymisen myötä osa muistin toiminnoista muuttuu hitaammaksi ja vähemmän tehokkaaksi. Erityisesti lyhytaikainen työmuisti on herkkä ikääntymisen vaikutuksille. Ei ole tarua, sillä ikääntyminen muuttaa osaa muistin toiminnoista. Erityisesti lyhytaikainen työmuisti on herkkä ikääntymisen vaikutuksille ja menettää tavallisesti tehoaan iän myötä.
Unohtamisesta on aina syytä huolestua Totta Tarua 2 Väärin, usein ei tarvitse huolestua. Iso osa arjen unohteluista johtuu huonosta keskittymisestä asiaan, eikä siis ole vakavaa. Jos muistiongelmat tai unohtelu selvästi lisääntyvät ja vaikeuttavat arjessa selviämistä, on syytä hakeutua tutkimuksiin, esimerkiksi omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon. Olet oikeassa, useimmiten ei tarvitse huolestua. Jos muistiongelmat tai unohtelu kuitenkin selvästi lisääntyvät ja vaikeuttavat arjessa selviämistä, on& syytä hakeutua tutkimuksiin, esimerkiksi omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.
Liikunta ja aktiivinen sosiaalinen elämä ovat muistin kannalta hyödyllisiä Totta Tarua 1 Olet oikeassa, liikunnalla on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia muistin toimintaan. Myös aktiivisesta sosiaalisesta elämästä on tutkitusti hyötyä muistin toiminnalle. Ei ole tarua, sillä liikunnalla on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia muistin toimintaan. Myös aktiivisesta sosiaalisesta elämästä on tutkitusti hyötyä muistin toiminnalle.
Muistaminen on taito, jota voi harjoitella Totta Tarua 1 Näin on. Muistaminen ja oppiminen ovat taitoja, joita voi kehittää. Erilaisia muisti- ja opiskelutekniikoita harjoittelemalla voi muistinsa toimintaa tehostaa. Tekniikoita voi opetella kaiken ikäisenä. Vastasit väärin. Muistaminen ja oppiminen ovat taitoja, joita voi kehittää. Erilaisia muisti- ja opiskelutekniikoita harjoittelemalla voi muistinsa toimintaa tehostaa. Tekniikoita voi opetella kaiken ikäisenä.
muistaminen; muisti; muistihäiriöt; aivot; unohtaminen

Kyllä

Päivitetty  12.3.2021