Kuka on neuropsykologi?

Neuropsykologi on aivotoiminnan häiriöihin, niiden arviointiin ja kuntoutukseen erikoistunut yliopistollisen jatkokoulutuksen suorittanut psykologi. ​​​

Neuropsykologia on psykologiaan ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä. Neuropsykologien kiinnostus aivotoimintoihin kattaa koko ihmisen elämänkaaren. Neuropsykologit tekevät työtä sekä lasten että aikuisten tiedonkäsittelyn, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen pulmien kanssa.

Neuropsykologeja työskentelee sairaaloissa neurologian osastoilla ja poliklinikoilla, neurologisilla kuntoutusosastoilla, kuntoutuslaitoksissa, terveydenhoitoalan yrityksissä ja yksityisinä ammatinharjoittajina. Neuropsykologi voi työskennellä myös sairaalan psykiatrian yksikössä.

Neuropsykologin koulutus

Neuropsykologiaan erikoistutaan psykologin peruskoulutuksen eli psykologian maisteritutkinnon jälkeen yliopistollisina opintoina työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksen kesto on noin kolme vuotta. Erikoistumisopinnot sisältävät opintoja neuropsykologian ja psykologian eri osa-alueiden lisäksi neurotieteiden, neurologian, neuroanatomian ja -fysiologian, psykiatrian ja kuntoutuksen alueilta.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä