Siirry sivun sisältöön

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen häiriöiden kuntoutus

Tiedonkäsittelyn erityisvaikeuksien kuntoutus riippuu siitä, mihin häiriöihin vaikeudet liittyvät vai esiintyvätkö ne itsenäisinä oireina.

Aikuisten kielellisissä häiriöissä eli afasioissa puheterapia on ensisijainen lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden kuntoutusmuoto. Neuropsykologinen kuntoutus on apuna, jos taustalla on havaintotoimintojen tai muun tiedonkäsittelyn osa-alueen häiriö.

Neuropsykologinen kuntoutus alkaa kirjainten tai numeroiden perushahmottamisen kohentamisella ja vasta myöhemmin edetään lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun. Tarkkaavuushäiriöistä johtuvissa lukemisen, kirjoittamisen tai laskemisen ongelmissa tulee kiinnittää huomiota virheisiin ja tarkistaa toimintaa. Jos ongelmana on tahdonalaisten liikkeiden häiriö, kuntoutuksessa harjoitellaan aluksi automaattisia kynän käyttöön liittyviä liikkeitä, jossa tavoitteena on liikesarjojen sujuvuus.

Laskemisvaikeutta pyritään kuntoutuksessa lievittämään häiriön aiheuttaneen aivotoiminnon häiriön kuntoutuksen ohessa. Kotioloissa voi aloittaa peruslaskujen harjoittelulla.

Päivitetty 12.3.2021