Siirry sivun sisältöön

Tietoa oiretiedostuksesta

Oiretiedostus tarkoittaa tietoisuutta oman toimintakyvyn muutoksista. Oiretiedostamaton henkilö ei itse tunnista oireita, jotka ovat sairauden tai tapaturman seurauksia.

Oiretiedostuksen vaikeus eli oiretiedostamattomuus (engl. anosognosia) on tiedonkäsittelyn aivoperäinen häiriö, jossa henkilö ei pysty havainnoimaan ja ymmärtämään muutoksia omassa toimintakyvyssään. Sairastunut tai vammautunut henkilö ei tunnista esimerkiksi motoriikan, tiedonkäsittelytoimintojen tai tunne-elämän häiriöitä, jotka ovat ilmisel­viä hoitohenkilökunnalle ja omaisille.

Oiretiedostuksen puute voi olla suhteellisen kapea-alainen ongelma, eikä liity suoraan esimerkiksi yleisen päättelykyvyn heikentymiseen. Oiretiedostamattomuus ei myöskään tarkoita tahdonalaista vastahankaisuutta, eikä psyykkistä sairastumisen tai sen oireiden kieltämistä.

Oiretiedostuksen puutteita voi esiintyä sekä äkillisten aivovaurioiden kuten aivoverenkiertohäiriön tai tapaturmaisen aivovamman yhteydessä että etenevissä muistisairauksissa, joista yleisin on Alzheimerin tauti.

Oiretiedostuksen ongelmat voivat heikentää henkilön hakeutumista ja sitoutumista hoitoon ja altistaa vaaratilanteille.

Päivitetty 12.3.2021