Toiminnanohjauksen tukeminen

Muuttuneen toimintakyvyn tiedostaminen on perusta toiminnanohjauksen vaikeuksien hallinnalle ja haittojen vähentymiselle.

Tietoisuus oman toimintakyvyn rajoituksista sekä samalla myös vahvuuksista on tärkeää neuropsykologisten oireiden ja erityisesti toiminnanohjauksen häiriöiden hallintakeinojen kehittämisessä. Tätä tietoa kutsutaan metakognitiiviseksi tiedoksi. Toiminnanohjauksen ongelmien yhteydessä oiretiedostuksessa on usein puutteita, joten myös oiretiedostuksen vahvistaminen on tärkeää.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä