Siirry sivun sisältöön

Tietoa toiminnanohjauksesta

Toiminnanohjaus tarkoittaa yksilön havainto-, muisti- ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi. Aivomme vastaavat toiminnanohjauksesta.

Toiminnanohjaus koostuu useista eri osatoiminnoista, kuten aloitekyvystä, toiminnan suunnittelusta ja johdonmukaisesta etenemisestä, toiminnan tai toteutustavan joustavasta muuttamisesta tilanteen mukaan, virheiden havaitsemisesta ja niiden korjaamisesta, työmuistista sekä tunnereaktioiden ja käyttäytymisen kontrollista.

Toiminnanohjaukseen luetaan myös omien kykyjen tunteminen ja niiden hyödyntäminen kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Toiminnanohjaus mahdollistaa tarkoituksenmukaisen, itsenäisen ja sosiaalisesti hyväksytyn toiminnan. Toiminnanohjauksen kehitys alkaa lapsuudessa ja jatkuu aikuisuuteen asti.

Tehokas toiminnanohjaus edellyttää monien eri aivoalueiden häiriötöntä yhteistoimintaa. Niinpä toiminnanohjaus häiriintyy herkästi monenlaisissa aivojen vaurioissa ja toimintahäiriöissä.

Päivitetty 12.3.2021