Tietoa toiminnanohjauksesta

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan havainto-, muisti- ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa henkilön tarkoituksenmukaisen, itsenäisen ja sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen.

Toiminnanohjauksen ajatellaan koostuvan useista eri toiminnoista, kuten aloitekyvystä, toiminnan suunnittelusta, joustavasta toiminnan muuttamisesta tilanteen mukaan, virheiden havaitsemisesta ja niiden korjaamisesta, työmuistista sekä myös tunnereaktioiden säätelystä ja käyttäytymisen kontrollista. Toiminnanohjaukseen kuuluu lisäksi omien kykyjen tunteminen ja niiden mahdollisimman tehokas käyttö.

Toiminnanohjauksen kehitys alkaa lapsuudessa ja jatkuu aikuisuuteen asti.

Tehokas toiminnanohjaus edellyttää monien eri aivoalueiden häiriötöntä yhteistoimintaa. Niinpä toiminnanohjaus häiriintyy herkästi monenlaisissa aivojen vaurioissa tai toimintahäiriöissä.

Tässä osiossa käsitellään toiminnanohjauksen ongelmia ja niiden kanssa selviytymistä.​​

​​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  9.5.2019