Siirry sivun sisältöön

Miten tahdonalaisten liikkeiden häiriö ilmenee?

Herkimmin vaikeutuvat kätevyyttä ja sorminäppäryyttä vaativat toiminnot sekä käsien yhteistoimintaa vaativat suoritukset.

Tahdonalaisten liikkeiden häiriö voi ilmetä kömpelyytenä, väärinä liikkeinä tai liikkeiden suuntien virheinä. Liikesarjan osat voivat sekoittua ja ne tehdään väärässä järjestyksessä, samaa liikettä toistetaan epätarkoituksenmukaisesti tai esineitä ei osata käyttää oikein. Kyse ei kuitenkaan ole motorisesta puutosoireesta, vaan häiriöstä liikkeiden toteutuksessa.

Varsinaisilla esineillä työskenteleminen saattaa olla helpompaa, mutta tällöinkin arkipäivän tilanteissa voi esiintyä kömpelyyttä ja virhetoimintoja.

  • Lievimmissä häiriöissä käytännön askareet saattavat sujua automaattisesti, mutta liikkeiden oppiminen tai tietoinen kontrolli voi olla työlästä. Voi esimerkiksi olla vaikea esittää pantomiimina miten kaadetaan maitoa lasiin tai vilkutetaan, mutta käytännön tilanteessa toiminnot onnistuvat.

  • Vaikeassa apraksiassa hankaluuksia ilmenee jo arkitoiminnoissa. Henkilö ei esimerkiksi pysty kampaamaan hiuksiaan, pukemaan tai ajamaan partaansa. Hän käyttää esineitä väärin ja yrittää mahdollisesti syödä vaikkapa keittoa haarukalla.

Tavallisimmin molempien käsien hallinta on vaikeutunut, mutta joskus esiintyy vain toisen käden tahdonalaisten liikkeiden häiriintymistä. Hienomotoriikkaa vaativassa kirjoittamisessa kirjainten motorinen tuottaminen voi olla työlästä.

Pukeutumisapraksiasta puhutaan, kun henkilö ei tiedä, miten vaatekappaleet puetaan. Se liittyy tavallisimmin avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksiin.

Puheapraksiassa tahdonalainen puheen tuotto on katkonaista ja kömpelöä, mutta esimerkiksi laulaminen, syöminen ja muu suun käyttö onnistuvat. Myös kävelyssä voi esiintyä apraksiaa.

Päivitetty 12.3.2021