Siirry sivun sisältöön

Työmuistin häiriötön toiminta

Mieleenpainettavat asiat käsitellään ensin lyhytkestoisessa työmuistissa, joka on kapasiteetiltaan rajallinen.

Työmuistiin mahtuu vain muutama asia kerrallaan. Esimerkiksi puhelinnumero voidaan pitää sellaisenaan työmuistissa, kunnes se on valittu puhelimesta. Sitten sen voikin unohtaa - ja usein näin heti tapahtuukin.

Keskittyminen muistettavaan asiaan on työmuistin virheettömän toiminnan kannalta tärkeää. Toiminnan keskeytyminen ja huomion suuntaaminen uuteen tai epäolennaiseen asiaan häiritsevät oleellisen tiedon prosessointia ja vaikeuttavat asian pitämistä työmuistissa ja mieleenpainamista pitkäkestoiseen muistiin.

Työmuistin toimintakapasiteetti laskee herkästi väsymystilassa. Univajeen lisäksi monet muut henkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät, kuten stressi, jännitysoireet, ahdistus tai masennus, häiritsevät työmuistin toimintaa. Myös ulkopuoliset, usein tilannesidonnaiset häiriötekijät vaikuttavat työmuistin toimintaan. Tällaisia ovat puhelimen soiminen, ympäristön rauhattomuus ja jatkuva ärsyketulva.

Työmuistin tehottomuus ilmenee tavallisimmin keskittymisen työläytenä, tiedon vastaanoton hidastumisena, herkistymisenä erilaisille ympäristön tai oman mielen häiriötekijöille ja vastaanotetun tiedon nopeana pois pyyhkiytymisenä.

Päivitetty 12.3.2021