Siirry sivun sisältöön

Tunnesäätelyn vaikeudet

Tunnetiedon käsittelyn ja tunnesäätelyn muutokset voivat näkyä sairastuneen tai vammautuneen ulkoisessa toiminnassa tai vain hänen sisäisessä kokemusmaailmassaan.

Tunteiden ilmaisun vaikeudet voivat näkyä äänen käytössä ja puheen tuotossa, kasvojen ilmeiden muutoksina tai jopa ilmeettömyytenä. Henkilön voi olla vaikea tuottaa ja tunnistaa omassa puheessaan olevia tunnesävyjä.

Tunteiden tunnistamisen vaikeuksia voi esiintyä eleiden, ilmeiden, puheen ei-kielellisten piirteiden ja kehon asentojen tulkitsemisessa. Näistä johtuen esimerkiksi huumorintaju voi muuttua ja kyky kokea empatiaa voi heikentyä. Sairastunut tai vammautunut voi vaikuttaa välinpitämättömältä ja kyvyttömältä ymmärtämään toisten tunteita.

Henkilön kyky kokea sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita voi muuttua aiemmasta. Aivovaurioon liittyy joskus tunteiden latistumista ja tunnekokemusten vähentymistä, jolloin vain tarpeeksi voimakas ärsyke saa aikaan tunnekokemuksen aktivoitumista. Joskus esiintyy perusteetonta hyvän olon tunnetta, vähäunisuutta ja vauhdikkuutta. Tunteet voivat myös vaihdella nopeasti laidasta laitaan ja tunne-elämä vaikuttaa epävakaalta.

Pakkoitku ja pakkonauru ovat harvinaisia aivojen vaurioon liittyviä tahdosta riippumattomia reaktioita. Reaktio alkaa nopeasti tunteita herättävässä tilanteessa tai käsiteltäessä tunnepitoista asiaa. Henkilö itkee tai nauraa herkästi, vaikka tunnekokemus ei olisi erityisen voimakas tai jopa puuttuisi lähes kokonaan.

Masennusta ja ahdistuneisuutta ilmenee melko usein aivovaurion yhteydessä. Masennus voi olla suoraan seurausta aivoihin tulleesta vauriosta. Myös toipumisen ja kuntoutumisen hidastuminen saattavat laskea mielialaa henkilön tiedostaessa paremmin oireensa ja niiden aiheuttamat rajoitukset. Toimintakyvyn muutoksiin liittyvä hämmennys ja huolestuneisuus voivat lisätä ahdistuneisuutta.

Päivitetty 12.3.2021