Siirry sivun sisältöön

Päihteet ja aivot

​Alkoholin ja muiden päihteiden toistuva käyttö tai runsaat yksittäiset annokset vahingoittavat aivoja. Päihtymystila lisää onnettomuusriskiä ja voi altistaa aivosairauksille ja psykiatrisille häiriöille.

Krooninen päihteiden käyttö voi muuttaa aivojen tiedonkäsittelyä, persoonallisuutta ja tunnesäätelyä. Etenkin muutokset muistissa ja keskittymiskyvyssä ovat tavallisia. Vaikutusten vakavuus vaihtelee käytetyn päihteen, käytön keston ja tiheyden mukaan.

Alkoholinkäyttö on tunnetusti yhteydessä tapaturmiin ja pään vammoihin. Alkoholiongelmaisilla esiintyy myös muuta väestöä useammin neurologisia sairauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt ja muistisairaudet.

Huumeiden käytön tiedetään samoin altistavan neurologisille sairauksille, kuten aivoverenkiertohäiriöille, sekä psykoottisille häiriöille ja muille psykiatrisille sairauksille. Päihdepsykoosissa oireet alkavat päihteiden käytön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja kestävät pidempään kuin pelkkä päihtymystila. Päihdepsykoosi on seurausta päihteiden fysiologisista vaikutuksista aivoissa.

Pitkään jatkunut alkoholin liikakäyttö vahingoittaa aivoja ja aivotoimintoja. Säännöllinen alkoholin käyttö voi heikentää liikesuoritusten tarkkuutta, toimintanopeutta, tarkkaavuutta, muistia, visuaalista hahmotuskykyä ja toiminnanohjausta. Jos alkoholinkäyttö loppuu, tiedonkäsittelyssä voi tapahtua merkittävääkin kohenemista. Vaikea-asteinen alkoholin liikakäyttö saattaa johtaa pysyviin tiedonkäsittelykyvyn muutoksiin kuten alkoholidementiaan tai Wernicke-Korsakoffin oireyhtymään. Tällöin ennuste on huonompi, vaikka käyttö loppuisikin.

Alkoholiriippuvuuden jälkeen ilmenevät vieroitusoireet, kuten levottomuus, ahdistuneisuus ja univaikeudet voivat haitata keskittymiskykyä paljonkin. Vieroitusoireet lievenevät yleensä 1-2 viikossa.

Kannabiksen suurkulutus aiheuttaa kudoskatoa aivoissa. Käyttäjillä esiintyy muisti- ja keskittymisvaikeuksia, joiden vakavuus on suhteessa käytön kestoon ja määrään. Kannabiksen käytön lopettamisen myötä oireissa tapahtuu korjaantumista, jonka asteesta ei toistaiseksi tarkasti tiedetä. Tyypillisiä runsaan käytön seurauksia tiedonkäsittelyssä ovat huono keskittymiskyky, kielellisen muistin heikentyminen sekä asioiden jäsentämisen ja yhdistelyn ongelmat. Kannabiksen käyttö on yhteydessä myös moniin psykososiaalisiin ongelmiin ja mielenterveyden häiriöihin.

Niin sanottujen piristeiden, kuten amfetamiinin, pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä heikentymistä tarkkaavuudessa, liikesuorituksissa, hahmotuskyvyssä, toimintanopeudessa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Opioidien, kuten morfiinin ja heroiinin pitkäaikaiseen käyttöön liittyy puutteita erityisesti toiminnanohjauksessa. Myös tiedonkäsittelyn joustavuus ja yleinen taso voivat heikentyä. Erilaisten hengitettävien kemikaalien käytöstä ("imppaus") saattaa seurata vakavia kuulo-, näkö- ja liikevaurioita.

Päivitetty 12.3.2021