Siirry sivun sisältöön

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivovaurioiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen häiriöitä ja vähentää näiden muutosten tuomaa haittaa.

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä toimintakyvyn kuntoutusta. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään aivosairauksien ja -vammojen aiheuttamia neuropsykologisia oireita, vähentämään toimintakyvyn muutosten tai rajoitteiden aiheuttamia haittoja sekä auttamaan muutoksiin sopeutumista.

Neuropsykologista kuntoutusta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavien toimintojen häiriöissä:

  • Tarkkaavuuden säätely

  • Muisti ja oppiminen

  • Toiminnanohjaus ja suunnittelu

  • Kielelliset kyvyt

  • Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen

  • Näkötiedon käsittely

  • Käyttäytymisen ja tunteiden säätely

  • Sosiaalinen vuorovaikutus

Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin ohjauksessa tapahtuvaa yksilöllistä, tavoitteellista ja säännöllistä työskentelyä, jonka painopisteet ja menetelmät vaihtelevat. Neuropsykologisella kuntoutuksella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia toimintakykyyn etenkin aivotoiminnan äkillisissä ja kehityksellisissä häiriöissä.

Ensin neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen kuntoutuksen aloittaminen edellyttää neuropsykologisessa tutkimuksessa todettua kuntoutuksen tarvetta. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät määritellään neuropsykologisten häiriöiden ja niiden vaikeusasteen, muiden oireiden, sairauden tai vamman laadun sekä kuntoutujan voimavarojen ja elämäntilanteen perusteella.

Päivitetty 12.3.2021