Erilaiset muistitoiminnot

Muistamisella tarkoitetaan uuden tiedon, kokemuksen tai tuntemuksen hetkellistä tai pitkäaikaista tallentamista, sen kertaamista, muokkaamista ja tarvittaessa mieleen palauttamista.

Ajallisen keston mukaan puhutaan joko lyhytkestoisesta tai pitkäkestoisesta muistista. Lyhytkestoisen muistin osa-alueita ovat sensoriset aistimuistit ja työmuisti. Pitkäkestoisessa muistissa on tallessa opittua tietoa ja taitoa – pisimmillään lapsuudesta lähtien koko loppuelämän ajan. Pitkäkestoinen tietomuisti sisältää asiamuistin ja tapahtumamuistin, jotka molemmat edustavat tietoisesti tapahtuvaa muistamista. Pitkäkestoisen taitomuistin toiminnot tapahtuvat usein tietoisuuden ulkopuolella.

Muisti voidaan jaotella myös muistettavien asioiden sisältöjen mukaan eri osa-alueisiin. Esimerkiksi sen muistaminen, kuka on suomen presidentti tai mitä ystävämme juuri sanoi, vaatii erityyppistä muistia kuin se, minkälaiset kasvot jollakulla on. Samoin edellisenä päivänä olleen tapahtuman muistaminen on eri asia kuin mielikuva siitä, miten polkupyörällä ajetaan.

Arkisissa keskusteluissa käsitteillä lähi- ja kaukomuisti viitataan toisaalta äskettäisten (eli lähipäivien tai viime viikkojen) tapahtumien ja toisaalta vuosien takaisten tapahtumien muistamiseen. Aivotoimintojen näkökulmasta sekä lähi- että kaukomuisti sisältyvät pitkäkestoiseen muistiin.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä