Gå till sidans innehåll

Läkemedelsinducerade leverproblem

En frisk lever tål mycket stora mängder läkemedel och kan forma dem till den form som kroppen kräver.

Vissa läkemedel är dock mer skadliga för levern än andra, och vissa naturpreparat innehåller till och med ingredienser som är giftiga för levern.

Förekomsten av läkemedelsinducerade leverskador är sällsynta, men eftersom det ibland handlar om mycket allvarliga situationer, strävar man efter att förebygga dessa så långt det är möjligt. Vissa riskfaktorer är mer benägna att orsaka leverskador i samband med medicinering. Sådana riskfaktorer är hög ålder, stor alkoholkonsumtion och någon annan leversjukdom.

Ifall du får besvärande klåda eller ifall ögonvitorna gulnar under läkemedelsbehandlingen, bör du kontakta din läkare. Leverfunktionen kan övervakas genom blodprov för att se om det är fråga om en leverskada eller om du redan utvecklat leversvikt. En del mediciner är kända för att orsaka mild leverskada i de tidiga stadierna av medicinering. Vissa läkemedelsinducerade leverskador är övergående även om medicineringen fortsätter.

Vissa antibiotika kan till exempel orsaka leverskada, men levern kan återhämta, fastän medicineringen fortsätter. Om det framkommer i blodprov att det valda läkemedlet orsakar mer långvariga förändringar, eller om patienten själv upptäcker att läkemedlet inte är lämpligt, byts läkemedlet till ett annat. Även om levern återhämtar sig, brukar samma läkemedel inte påbörjas igen, utan ett annat preparat väljs.

Paracetamol är ett mycket allmänt använt receptfritt läkemedel mot smärta och feber. Det är en av de mest kända medicinerna som är skadliga för levern. Vid låga doser och vid tillfällig användning orsakar medicinen ingen skada. När den totala dosen paracetamol är över 3 gram per dag, kan känsliga patienter få leverskador. Paracetamol bryts ner i kroppen till en metabolit som är skadlig för levern. Särskilt en stor engångsdos kan orsaka allvarliga leverskador. På några decennier har mer än 10 levertransplantationer utförts i Finland hos personer vars lever skadats av paracetamol. Tidigare leversjukdomar, alkoholmissbruk och dålig kost är kända för att göra patienten mottaglig för leverskador. Det finns många olika preparat, med olika namn, som innehåller paracetamol. Därför är det viktigt att läsa bipacksedlarna till alla smärtstillande och febernedsättande mediciner du använder, för att veta vad medicinen verkligen innehåller. Den totala dygnsdosen paracetamol blir lätt för hög, ifall du i misstag använder två eller till och med tre preparat som innehåller paracetamol.

Naturprodukter, som namnet antyder, kommer från naturen. Det betyder dock inte att de är ofarliga. Giftiga växter och svampar finns även i den finska naturen. Växter som orsakar leverskador är särskilt tussilago, äkta vallört och pestrot. Var försiktig om du planerar att beställa naturprodukter från utlandet. Alla växter är eventuellt inte listade i ingrediensförteckningen och också i utländska produkter finns växter som är kända för att orsaka leverskador. Det är alltid tillrådligt att noga tänka igenom produktens möjliga fördelar och nackdelar. Ingen naturprodukt har till exempel visat sig vara effektiv för att stödja viktminskning. Hur ofta du använder produkten har också betydelse. Många människor gillar grönt te och dricker det dagligen. En måttlig användning orsakar ingen skada. I stora mängder orsakar pulver tillverkat av grönt te leverskador.

Uppdaterad 21.3.2023