Gå till sidans innehåll

Andra läkemedel som används för att behandla sömnlöshet

Sömnstörningar kan även behandlas med hjälp av lugnande psykofarmaka eller antihistaminer.

Avvänjning av lugnande psykofarmaka eller antihistaminer kan medföra tillfälligt en försämring av sömnlöshet. Om du lider av en psykisk eller en annan sjukdom associerat med medicinering med psykofarmaka, bör den vårdande läkaren konsulteras angående avvänjning av dessa.

Antidepressiva läkemedel med sömnbefrämjande egenskaper:

  • doxepin

  • amitriptylin

  • mirtazapin

  • trazodon

Antihistaminer med sömnbefrämjande egenskaper::

  • doxylamin

  • hydroxizin

Uppdaterad 21.3.2023