Gå till sidans innehåll

Läkemedlets effekt förbättras, försnabbas eller intensifieras

C-vitamin (saft, frukt, bär)

Förbättrar upptaget av järn som tas samtidigt.

Grapejuice

Förstärker vissa läkemedels effekter genom att hämma läkemedlets ämnesomsättning i kroppen. Därför kan läkemedelshalterna stiga och bli farligt höga. Därför är det säkrast är att undvika grapejuice när man tar läkemedel.

Alkohol

Förstärker effekten av läkemedel som inverkar på centrala nervsystemet (s.k. triangelmediciner), så det finns skäl att undvika alkohol i samband med dessa läkemedel.

Alkohol ska inte användas under behandling med metronidazol (bakterieläkemedel) och inte heller under minst en dag efter avslutad behandling då interaktionen orsakar en antabusreaktion (rodnad, kräkningar, hjärtklappning).

Uppdaterad 21.3.2023