Gå till sidans innehåll

Graden av njurinsufficiens

Njurinsufficiens kan delas in i fyra olika grader. Njursjukdom i slutstadiet innebär vanligtvis att patienten redan är i dialys.

Ett blodprov som mäter plasmakreatininkoncentrationen används för att bedöma graden av nedsättning. Kreatininnivåer beskriver njurfunktionen. Med hjälp av den uppskattar man njurarnas glomerulära filtrationshastighet GFR (glomerular filtration rate), som även tar hänsyn till patientens ålder och kön. Nedsatt njurfunktion delas in i mild, måttlig, svår och slutstadiets funktionsnedsättning. Om GFR är större än 90 ml/min är njurfunktionen normal, vid 90-60 ml/min pratar man om lätt njurfunktionsnedsättning och värden under 60 ml/min tyder redan på allvarligare njurfunktionsnedsättning. I de här fallen är det även viktigt att diskutera användningen av receptfria läkemedel med din läkare: mild, måttlig, svår och slutstadiet njurfunktionsnedsättning.

Uppdaterad 21.3.2023