Gå till sidans innehåll

Halvering och krossning av tablett

I allmänhet är rekommendationen att tabletter sväljes hela med vatten, utan att tuggas. Om du har sväljsvårigheter, och det finns behov av att dela eller krossa tabletten, bör du i första hand försöka hitta en mer lämplig läkemedelsform så som en flytande lösning.

Alla läkemedel får inte delas eller krossas. Kontrollera skilt för varje medicin ifall tabletten får delas eller krossas. Om detta inte nämns i bipacksedeln bör du kontrollera delbarheten med vårdpersonal. Det finns flera anledningar till att det inte rekommenderas att dela eller krossa tabletter. Om läkemedlet krossas, kan den aktiva substansen frisättas redan i magsäcken och magens pH kan förstöra den aktiva substansen och det här leder till att läkemedlets effekt minskar. Drageringen, dvs. det skyddande höljet på tablettens yta, skyddar läkemedlet från fukt, ljus och skyddar användaren från läkemedlets dåliga smak samt underlättar sväljandet av tabletten. Dessutom kan läkemedlet, även i smulor eller halvor, irritera slemhinnorna i munnen och matstrupen och därmed orsaka överdrivna biverkningar. Cytostatika och vissa hormonpreparat bör inte krossas, eftersom dammet från dessa kan vara skadligt.

Brytskåran innebär inte i alla fall att läkemedlet är delbart i två lika stora doser. Delning av tabletten bör undvikas om endast halva dosen används. Tanken med brytskåran är i många fall att underlätta för sväljandet av tabletten, då båda tabletthalvorna tas samtidigt. Brytskåran kan alltså inte automatiskt användas för att dela en tablett i två lika stora doser. Tabletthalvorna kan innehålla olika mängd aktivt läkemedel, dvs den totala mängden aktiv substans garanteras för den hela tabletten.

Ifall att tabletten har en brytskåra och ifall att tabletten får delas, kan du för att underlätta delningen använda en tablettdelare, som finns till salu på apoteket. Det finns även hjälpmedel för att krossa tabletter.

Dela eller krossa inte tabletterna och öppna inte kapseln i följande fall

Depottabletter och depotkapslar frisätter läkemedlet på ett kontrollerat sätt, d.v.s. i en jämn, ofta något långsammare hastighet. Den långverkande egenskapen går förlorad om depottabletter eller depotkapslar delas eller krossas. En för stor mängd verksamt ämne kan frisättas på en gång, vilket kan öka biverkningarna (t.ex. hos starka smärtstillande medel) och förkorta läkemedlets verkan. Det finns vanligtvis ordet ”depot” i de här preparatens namn, till exempel ”Medicin 100 mg depottablett”.

Den aktiva substansen i enterodragerade tabletter och i enterodragerade kapslar frisätts specifikt i tarmen. Å ena sidan skyddar enterodrageringen tabletten eller kapseln mot magsyror, som kan göra läkemedlet ineffektivt. Å andra sidan skyddar enterodrageringen magen från läkemedlet, som kan orsaka magirritation. Att dela eller krossa enterotabletten eller att öppna enterokapseln kan försämra effekten av läkemedlet eller orsaka magirritation. Namnet på dessa läkemedel innehåller vanligtvis ordet ”entero”. Till exempel "Medicin 100 mg enterotablett".

Det finns läkemedel, som kan irritera huden eller slemhinnorna i munnen och mag-tarmkanalen. Sådana här preparat drageras med ett skyddande hölje. Höljet skyddar huden eller slemhinnorna i munnen och mag-tarmkanalen från irritation. Preparat med ett skyddande hölje ska inte delas eller krossas. Detta nämns i bipacksedeln. Till exempel irriterar läkemedel mot osteoporos slemhinnorna i munnen och matsmältningskanalen.

Uppdaterad 21.3.2023